חיי כקיסר - סו טונג תרגום: עפרה ויינשטיין ארבל

חיי כקיסר - סו טונג
תרגום: עפרה ויינשטיין ארבל
ידיעות אחרונות, 2010

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם