top heb1

מסלול אסיה ולימודי סביבה

לימודי אסיה במסלול חד-חוגי עם התמחות משנית בלימודי סביבה וגיאוגרפיהלימודי אסיה וגיאוגרפיה - החוג ללימודי אסיה אוניברסיטת חיפה

יבשת אסיה עוברת בעשרות השנים האחרונות תהליכי פיתוח כלכלי מואצים הכרוכים בתמורות סביבתיות בהיקפים חסרי תקדים: הגירה ותהליכי עיור, זיהום סביבתי והתדרדרות משאבי טבע, שינוי הנוף הטבעי, ועוד. מדינות ועמי האזור מודעים לתהליכים אלה ונוקטים מהלכים משמעותיים לצמצום נזקים וניהול התמורות באופן מושכל. החוג ללימודי אסיה, בשיתוף החוג ללימודי סביבה וגיאוגרפיה, מציע מסלול לימודים חד-חוגי החושף את הסטודנטים לאתגרים אלה ולדרכי ההתמודדות עימם, תוך התייחסות להשפעת התרבות המקומית, מבנים פוליטיים, ומאפיינים נוספים כגון גיאוגרפיה, דמוגרפיה ופיתוח כלכלי.

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת חד-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם, במתכונת הבאה: 80 נ"ז בחוג ללימודי אסיה, 22-20 נ"ז מקבץ גיאוגרפיה ולימודי סביבה, 20-18 נ"ז קורסים ממקבצים אחרים (היקף הקורסים במקבצים מחוץ לחוג ללימודי אסיה – 40 נ"ז).

מבנה הלימודים:

 • קורסים בחוג ללימודי אסיה
 • 2 קורסי מבוא מסורתי (8 נ"ז)
 • 4 קורסי מבוא מודרני (16 נ"ז)
 • 4 קורסי שפה/ות אסיאניות לבחירת הסטודנטים (16 נ"ז)
 • 4-3 קורסים בחוג ללימודי אסיה בנושאי סביבה וקיימות: כלכלה וסביבה בהודו הבריטית (4 נ"ז), סביבה, חברה ופוליטיקה בסין (4 נ"ז), אתיקה הודית סביבתית: קיימות אקטיביזם וצד חברתי (2 נ"ז), מבט פסיכו-אקולוגי על פסיכולוגיה של מפגעים ואסונות סביבתיים באסיה – 12-8 נ"ז (רשימת הקורסים נתונה לשינויים)
 • קורס פרוסמינריון (6 נ"ז)
 • שני קורסי סמינריון (12 נ"ז)
 • קורסי בחירה (כולל קורסי שפה נוספים) (14-10 נ"ז)
 • מקבץ ייעודי בחוג בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה (22-20 נ"ז) – ראו להלן.
 • קורסים במסגרת מקבצים בחוגים אחרים (20-18 נ"ז)

למבנה הלימודים בחלוקה שנתית, לחצו כאן.

מקבץ החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה לתלמידי לימודי אסיה במסלול חד-חוגי:

 • שני קורסים מבין הקורסים הבאים: מבוא ליחסי אדם סובב, מבוא לגאוגרפיה אנושית, מבוא לגאולוגיה, מבוא לגאומורפולוגיה - 8 נ"ז
 • שלושה או ארבעה קורסים מבין קורסי הבחירה של החוג, כגון: סוגיות סביבתיות חוצות גבולות, משבר האקלים, שטחים פתוחים, ערי עולם – 86- נ"ז
 • סמינר (על פי ההיצע ובחירת הסטודנט, למשל: אקולוגיה ומרחב, הסטוריה סביבתית והגורם האנושי) - 6 נ"ז

הערות:

 1. מומלץ לבנות את המקבץ האישי בתיאום עם גב' לימור פרסקו, מרכזת התואר הראשון במזכירות החוג לג"ג ולימודי סביבה.
 2. תלמידי החוג ללימודי אסיה יוכלו להרשם לקורסים ללא סיורים בלבד, שכן שכר הלימוד שלהם אינו כולל תשלום עבור סיורים.
 3. יתכנו שינויים במקבץ.

קהל יעד ותנאי קבלה: המסלול מיועד לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה של החוג ללימודי אסיה.

תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון בלימודי אסיה.

משך התכנית: שלוש שנים.

שכר לימוד: כנהוג בלימודי תואר ראשון.

הרשמה: דרך אתר אוניברסיטת חיפה

ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501

--  המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. תכניו מכוונים לכלל המגדרים  --

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.