המרחב האסיאני

:מערכת לימודים וסילבוסים - תכנית 'המרחב האסיאני - שנה"ל תשפ"א

הלימודים מתקיימים בימי שלישי סמסטר א׳, תשפ״א
10-12
ד״ר אריק מורן (125.7113
Readings in the Historiography of Asia
2 שש"ס (שש"ס)
 
12-14
מרצי החוג ללימודי אסיה (125.7114
קורס ליבה 2 
The Asian Sphere Core Course II:
The State and the Individual in Modern Asia

( 2 שש"ס (שש"ס


14-16
ד״ר אורי קפלן (125.7115
Religion and Modernity in East Asia: Continuity and Reinvention

2 שש"ס (שש"ס)
 
16-18
ד״ר גיא שבבו (125.7116
Media and Memory in the Asian Sphere
2 שש"ס (שש"ס)

בהצלחה לכולם
קול קורא למועמדים לתכנית מ"א

Call for Enrollment of MA Students