top heb1

שווקי אסיה תואר שני

 

תיאור עיר באסיה

 
תכנית המ"א לימודי אסיה עם התמחות בשווקי אסיה משלבת מבט רחב על כלכלות אסיה, היכרות מעמיקה עם מאפייניהן, והקניית כלים דרושים מתחום מינהל עסקים.

בתכנית מלמד סגל מרצים מוביל בעל רקע אקדמי ופרקטי כאחד.
התכנית מכוונת להכשיר אנשי מקצוע ומחקר בתחום, ומיועדת לבוגרי תואר ראשון מתחומים מגוונים המעוניינים להתפתח בתחום, לבוגרי תואר ראשון בלימודי אסיה ולבוגרי התכנית עסקים באסיה. 
בתכנית קורסים מתקדמים בנושא שווקי אסיה שפותחו במיוחד עבורה, קורסי תואר שני במנהל עסקים וקורסי מ"א של החוג ללימודי אסיה. התכנית כוללת אפשרות לימוד שפות אסייתיות (סינית, יפנית, הינדי וקוריאנית) ותכניות חילופי סטודנטים.

ראש התכנית: ד"ר יורם עברון
תנאי הקבלה לתכנית:
- בוגרי תואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בלימודי אסיה/מזרח אסיה.
- תלמידי שאינם בעלי תואר ראשון בלימודי אסיה ידרשו בלימודי השלמה, במסלול של שנת השלמה.
- ממוצע של 80 לפחות מהתואר הראשון.
- עמידה בראיון קבלה בחוג ללימודי אסיה.

מתכונת הלימודים:
ניתן להירשם לאחד משני מסלולי הלימודים הבאים:
1. מסלול עם תיזה 28 שש"ס של קורסים עיוניים + 4 רמות לימודי שפה לפי הפירוט הבא:
- קורסי ליבה העוסקים בשווקי אסיה (10 שש"ס)
- קורסי ליבה בתחום מינהל עסקים (10 שש"ס)
- סדנת מחקר מתודולוגית (2 שש"ס)
- שיעורי בחירה בלימודי אסיה (6 שש"ס)
- קורסי שפה בהיקף של 4 רמות
- עבודה סמינריונית אחת תכתב במסגרת אחד מקורסי הבחירה של החוג ללימודי אסיה
- עבודת תיזה
2. מסלול ללא תיזה 36 שש"ס של קורסים עיוניים לפי הפירוט הבא:
- קורסי ליבה העוסקים בשווקי אסיה (10 שש"ס)
- קורסי ליבה בתחום מינהל עסקים (10 שש"ס)
- פרוייקט גמר (2 שש"ס)
- שיעורי בחירה בלימודי אסיה (14 שש"ס כולל אפשרות בחירה של שיעורי שפה*)
- עבודה סמינריונית אחת תכתב במסגרת אחד מקורסי הבחירה של החוג ללימודי אסיה

*לימודי שפה: במסלול זה יוכרו קורסי שפה בהיקף מרבי של 6 שש"ס. קורסי שפה שיילמדו מעבר להיקף זה לא יזכו בהכרה.