top heb1

שווקי אסיה תואר שני

תיאור עיר באסיה

 

תכנית המ"א שווקי אסיה משלבת מבט רחב על כלכלות אסיה, היכרות מעמיקה עם מאפייניהן הייחודיים, והקניית כלים מתקדמים מתחום מינהל עסקים. בתכנית מלמד סגל מרצים מוביל בעל רקע אקדמי ופרקטי כאחד, והיא מכוונת להכשיר אנשי מקצוע מובילים בתחום. התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון מתחומים מגוונים המעוניינים להתפתח בתחום, לבוגרי תואר ראשון בלימודי אסיה ולבוגרי התכנית עסקים באסיה. התכנית כוללת קורסים מתקדמים בנושא שווקי אסיה שפותחו במיוחד עבורה, קורסי תואר שני בתחום הניהול וקורסי תואר שני של החוג ללימודי אסיה. התכנית כוללת אפשרות ללמוד שפות אסייתיות (סינית, יפנית, הינדי, קוריאנית), אפשרות השתתפות בתכניות חילופי סטודנטים, וניתן ללמוד אותה במסגרת מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה למ"א.

 

ראש התכנית: פרופ' מיכל דליות-בול

תנאי קבלה:

- בוגרי תואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בלימודי אסיה/מזרח אסיה.

- תלמידי שאינם בעלי תואר ראשון בלימודי אסיה ידרשו בלימודי השלמה.

- ממוצע של 80 לפחות מהתואר הראשון.

- עמידה בראיון קבלה בחוג ללימודי אסיה.

מתכונת הלימודים:

ניתן להירשם לאחד משני מסלולי הלימודים הבאים:

 

1. מסלול עם תזה (מסלול א')

קורסי ליבה מתחום מינהל עסקים (6 שש"ס) 

קורסי ליבה בנושא שווקי אסיה (8 שש"ס) 

סדנת כתיבה  מתודולוגית (4 שש"ס)

שיעורי בחירה בלימודי אסיה (10 שש"ס)

קורסי שפה: שתיים-ארבע רמות. 

עבודה סמינריונית אחת במסגרת אחד מקורסי הבחירה של החוג ללימודי אסיה 

עבודת תזה2. מסלול ללא תזה (מסלול ב')

קורסי ליבה מתחום מינהל עסקים (8 שש"ס)

קורסי ליבה בנושא שווקי אסיה (8 שש"ס)

פרויקט גמר (2 שש"ס)

שיעורי בחירה בלימודי אסיה (18 שש"ס), כולל אפשרות בחירה של שיעורי שפה

שתי עבודות סמינריוניות

(לפירוט מלא ומחייב של תכנית הלימודים, אנא ראו את שנתון האוניברסיטה העדכני)

 

תעודת גמר: מסיימי התכנית זכאים לתואר שני בלימודי אסיה עם ספח התמחות בשווקי אסיה

הרשמה: ניתן להירשם לתכנית דרך אתר אוניברסיטת חיפה באינטרנט www.haifa.ac.il לשונית הרשמה וקבלה http://harshama.haifa.ac.il/

לשאלות בדבר התכנית ניתן לפנות למזכירות החוג ללימודי אסיה, asian-studies@univ.haifa.ac.il, טל' 04-8288501

מבזקים


גולשים יקרים, אתר החוג עובר בימים אלה שדרוג עיצוב ותוכן. אי לכך, ייתכן וחלק מעמודי האתר לא יוצגו כראוי. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית. בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג בכתובת:

asian-studies@univ.haifa.ac.il


קורס חדש בסמסטר ב: יפנית הלכה למעשה
שיעור ב"א, 2 נ"ז, יום ד
17:45-16:15
גב' ריקה טקאקי-עיני


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111