מדוע ללמוד לימודי אסיה, מדוע דווקא בחיפה

מדוע ללמוד לימודי אסיה, מדוע דווקא בחיפה