top heb1

תואר דו חוגי

ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 48 נ"ז במסגרת החוג ו-12נ"ז נוספים תוך מאגר הקורסים הפקולטטי (12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים מאשכולות ההעשרה ולא יהיו בנוסף להן).
מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה וכיוב').

 

 

מבזקים


גולשים יקרים, אתר החוג עובר בימים אלה שדרוג עיצוב ותוכן. אי לכך, ייתכן וחלק מעמודי האתר לא יוצגו כראוי. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית. בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג בכתובת:

asian-studies@univ.haifa.ac.il


קורס חדש בסמסטר ב: יפנית הלכה למעשה
שיעור ב"א, 2 נ"ז, יום ד
17:45-16:15
גב' ריקה טקאקי-עיני


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111