top heb1

תכנית "שווקי אסיה"

תיאור עיר באסיה

 

תכנית המ"א שווקי אסיה משלבת מבט רחב על כלכלות אסיה, היכרות מעמיקה עם מאפייניהן הייחודיים, והקניית כלים מתקדמים מתחום מינהל עסקים. בתכנית מלמד סגל מרצים מוביל בעל רקע אקדמי ופרקטי כאחד, והיא מכוונת להכשיר אנשי מקצוע מובילים בתחום. התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון מתחומים מגוונים המעוניינים להתפתח בתחום, לבוגרי תואר ראשון בלימודי אסיה ולבוגרי התכנית עסקים באסיה. התכנית כוללת קורסים מתקדמים בנושא שווקי אסיה שפותחו במיוחד עבורה, קורסי תואר שני בתחום הניהול וקורסי תואר שני של החוג ללימודי אסיה. התכנית כוללת אפשרות ללמוד שפות אסייתיות (סינית, יפנית, הינדי, קוריאנית), אפשרות השתתפות בתכניות חילופי סטודנטים, וניתן ללמוד אותה במסגרת מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה למ"א.

 

ראש התכנית: פרופ' מיכל דליות-בול

תנאי קבלה:

- בוגרי תואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בלימודי אסיה/מזרח אסיה.

- תלמידי שאינם בעלי תואר ראשון בלימודי אסיה ידרשו בלימודי השלמה.

- ממוצע של 80 לפחות מהתואר הראשון.

- עמידה בראיון קבלה בחוג ללימודי אסיה.

מתכונת הלימודים:

ניתן להירשם לאחד משני מסלולי הלימודים הבאים:

 

1. מסלול עם תזה (מסלול א')

קורסי ליבה מתחום מינהל עסקים (6 שש"ס) 

קורסי ליבה בנושא שווקי אסיה (8 שש"ס) 

סדנת כתיבה  מתודולוגית (4 שש"ס)

שיעורי בחירה בלימודי אסיה (10 שש"ס)

קורסי שפה: שתיים-ארבע רמות. 

עבודה סמינריונית אחת במסגרת אחד מקורסי הבחירה של החוג ללימודי אסיה 

עבודת תזה2. מסלול ללא תזה (מסלול ב')

קורסי ליבה מתחום מינהל עסקים (8 שש"ס)

קורסי ליבה בנושא שווקי אסיה (8 שש"ס)

פרויקט גמר (2 שש"ס)

שיעורי בחירה בלימודי אסיה (18 שש"ס), כולל אפשרות בחירה של שיעורי שפה

שתי עבודות סמינריוניות

(לפירוט מלא ומחייב של תכנית הלימודים, אנא ראו את שנתון האוניברסיטה העדכני)

 

תעודת גמר: מסיימי התכנית זכאים לתואר שני בלימודי אסיה עם ספח התמחות בשווקי אסיה

>> הרשמה לתכנית << 

לשאלות בדבר התכנית ניתן לפנות למזכירות החוג ללימודי אסיה, asian-studies@univ.haifa.ac.il, טל' 04-8288501

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.