לימודי אסיה בשילוב עם קורס מורי דרך

morei dereh asia deptmd asia
"בין ים המלח לסינים שורר סיפור אהבה ארוך שנים" (דה מארקר, 2015) "גדודי תיירים סינים מציפים את הארץ" (וואלה חדשות, 2015) 
"ב– 15 השנים האחרונות זינק מספרם של התיירים מסין" (הארץ, 2015) "משרד התיירות של ישראל משקיע סכומי עתק כדי לקדם את ישראל כי עד תיירות בשוק הסיני"  - (הארץ, 2015)
 
אודות התכנית
 
היוזמה להקמת תכנית זו, הראשונה מסוגה בישראל, נובעת מהעלייה במספר התיירים מסין. עלייה זו משקפת  את הגידול הדמוגרפי המשמעותי במעמד הביניים בסין ואת העניין העסקי הקיים במדינה זו בכל הקשור ליזמות ישראלית.תחזיות משרד התיירות מצביעות על הכפלת מספר התיירים מסין מדי שנה, ולכן הצפי הוא שתהיה דרישה בתעשיית התיירות הישראלית למאות דוברי סינית בעשרmd asia buttonהשנים הקרובות. 
  
הלימודים בקורס מורי דרך יתקיימו במקביל ללימודים לתואר ראשון, והם יוכרו כחלק מהלימודים לתואר.מטרת השילוב של קורס מורי דרך עם לימודים בחוג ללימודי אסיה היא בראש ובראשונה הכשרה לשונית. המגמה של לימודי השפה היא יישומית, היינו דגש על יכולות דיבור והבנת הנשמע. מעבר להכשרה הלשונית, התפיסה הכוללת של התכנית היא שעבודה עם תיירות מסין דורשת היכרות והבנה תרבותית. התיירים המגיעים מסין מהווים קהל ייחודי מבחינה לשונית ותרבותית ויש צורך במעטפת מוצר מתאימה לצרכיהם. לאור זאת, התכנית שמה לעצמה למטרה להעמיק את הידע של הסטודנטים בסוגיות חברתיות ותרבותיות של סין בראייה היסטורית ועכשוויתעל מנת לייצר תשתיות תקשורת נכונות.
 
בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללימודים לתואר שני במסלול רגיל או במסלול מחקרי בחוג ללימודי אסיה.
 
ראש התכנית: ד"ר מיכל דליות-בול
קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בסף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה.
 
מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו בחוג ללימודי אסיה במסגרת חד-חוגית, ובמקביל ילמדו בקורס מורי דרך  החל מהשנה הראשונה ללימודים. התלמידים יידרשו להשתתף בשני קורסי קיץ בני 6- 8 שבועות בסין. החוג ללימודי אסיה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה יעשה מאמצים לסבסד את נסיעות הלימודים לסין בעזרת מלגות. בהתאם להישגיהם בלימודים, לתלמידי התוכנית תהיה הזדמנות להשתתף בתוכניות חילופי סטודנטים הכוללת שהות של סמסטר אחד או 2 סמסטרים בסין.
 
תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון בלימודי אסיה ולתעודת מורי דרך. 
משך התכנית: שלוש שנים. השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים בסין מאריכה את הלימודים בהתאם. 
שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון 
 
- שאלות בדבר התכנית נא להפנות אל העוזרת המנהלית לראש החוג ללימודי אסיה, 
 
גב' עדי אופיר
 
 
טל' :04-8288501
 

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111