תעודות הצטיינות

 
תעודות הצטיינות
מדי שנה מעניק החוג תעודת הצטיינות לתלמידים המצטיינים מתוך מטרה לעודד הצטיינות בלימודים. תעודת הצטיינות על לימודים בחוג מוענקת בשבוע הראשון ללימודים בטקס בו נוכחים גם תלמידי השנה הראשונה.
תעודות תוענקנה לעשרת התלמידים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר שיעמדו בתנאים הבאים:

- ציון ממוצע בחוג בשנה החולפת – לפחות 85 על לפחות 15 נ"ז.
- ציון ממוצע בחוג השני לתלמידים במסלול הדו-חוגי – לפחות 75 על לפחות 15 נ"ז.
- תלמידים בחוג ללימודי אסיה אשר תרמו תרומה מיוחדת להתפתחות ורווחת החוג, 
זכאים לתעודת הצטיינות חברתית (מבלי לעמוד בסעיף ב').
- לתלמיד אין בעיות התנהגות מיוחדות ולא נרשמו אירועים חריגים בעטיו

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם