עבודות סמינריוניות מצטיינות - תשע"ב

.סמינריון מ.א .סמינריון ב.א פרו-סמינריון מיקום 
פאני רבקה-רולבנד
"Red Guard's Activity and Family Relationships"
  גל להב
"The Practicality of Japanese Pacifism"
מקום ראשון

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111