תואר שני בלימודי אסיה בשילוב עם תואר ראשון במשפטים

 
כללי 
עלייתה הכלכלית והפוליטית של יבשת אסיה בעשורים האחרונים הינה חלק ממגמה ארוכת טווח של מעבר הדרגתי של כוח והשפעה מהמערב למזרח. אוכלוסיית אסיה מהווה כיום כשלוש חמישיות מאוכלוסיית העולם, ושלוש ממדינותיה – סין, יפן והודו – הינן מעצמות כלכליות מהשורה הראשונה. בשנים האחרונות, על רקע התחזקות והתרחבות הקשרים העסקיים, הבטחוניים, התרבותיים והפוליטיים בין ישראל למדינות אסיה, גדל מאוד הצורך במשפטנים המכירים את התרבות ואת המערכת הכלכלית, הפוליטית והמשפטית של מדינות אלה. התכנית המשותפת משלבת בין תחום המשפט ולימודי אסיה ומטרתה להכשיר משפטנים מומחים לאסיה שיוכלו להשתלב בגופים ציבוריים ופרטיים במגוון תחומים או לעסוק במחקר במסגרת האקדמיה. מדובר בתכנית ייחודית בישראל, המשלבת את השאיפה לרב-תחומיות שמאפיינת את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה יחד עם האוריינטציה המודרנית והיישומית שמאפיינת את החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה.

תנאי הקבלה לתכנית 
התכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למשפטים, אשר טרם סיימו את לימודיהם. הקבלה לתכנית ללימודי תואר שני בחוג ללימודי אסיה תהיה במעמד של תלמיד על-תנאי. מעמד זה יהיה בתוקף כל עוד לא סיים התלמיד את חובותיו לתואר ראשון בפקולטה למשפטים. תלמידים מצטיינים בפקולטה למשפטים יהיו רשאים ללמוד בתכנית אם בשנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון שלהם צברו 72 נ"ז (נקודות זכות) משפטיות (הכוללות את כל קורסי החובה וקורסי בחירה משפטיים) ולפחות 16 נ"ז בחוג ללימודי אסיה (לימודי השלמה מלאים וכן אופציה ללימודי שפה), וממוצע ציוניהם בלימודים האלה בכל אחד משני החוגים הינו 85 לפחות.

מבנה הלימודים 
בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים ילמדו המועמדים את שיעורי ההשלמה הנדרשים בחוג ללימודי אסיה על–פי הפירוט המובא לעיל בסעיף "לימודי השלמה לבוגרי חוגים אחרים". בשנים השלישית והרביעית ילמדו התלמידים בחוג ללימודי אסיה באחד משני המסלולים המוצעים במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני של החוג על–פי הפירוט המובא לעיל בסעיף "מבנה הלימודים והדרישות האקדמיות על–פי מסלולי לימוד".

לתכנית המשותפת יהיו רשאים להתקבל גם תלמידי הפקולטה למשפטים אשר השיגו בלימודיהם בשלוש השנים הראשונות ללימודי התואר הראשון ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד משני החוגים, וצברו 112 נ"ז משפטיות (הכוללות את כל קורסי החובה, שני סמינרים וקורסי בחירה משפטיים) ולפחות 16 נ"ז בחוג ללימודי אסיה (לימודי השלמה מלאים וכן אופציה ללימודי שפה). בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים ילמדו המועמדים את שיעורי ההשלמה הנדרשים בחוג ללימודי אסיה ובשנים הרביעית והחמישית את קורסי המ"א באחד משני המסלולים המוצעים במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני של החוג.

פרטים נוספים 
1.   תלמידים בתכנית המשותפת יהיו פטורים מהקורסים הבאים בפקולטה למשפטים: קורסי בחירה לא-משפטיים בהיקף של 20 נ"ז; חלק מהסדנאות ושיעורי הבחירה המשפטיים בהיקף של 10 נ"ז.
2.   תלמידים בתכנית המשותפת יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודיהם וצברו 112 נ"ז בפקולטה למשפטים (הכוללות את כל קורסי החובה, שני סמינרים וקורסי בחירה משפטיים) ו-30 שש"ס לפחות בחוג ללימודי אסיה (כולל לימודי השלמה).

סיום הלימודים במסגרת התכנית המשותפת
1.   תלמידים שסיימו את לימודיהם במסגרת התכנית המשותפת יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותואר מוסמך בלימודי אסיה. קבלת התואר השני בלימודי אסיה מותנית בקבלת התואר הראשון במשפטים.
2.   אם הפסיק התלמיד את לימודיו בתכנית לתואר שני בחוג לימודי אסיה מבלי לסיימם, יחשבו הקורסים שבהם קיבל ציון בחוג ללימודי אסיה כקורסי בחירה לא-משפטיים בפקולטה למשפטים (עד למכסה של 20 נ"ז/שש"ס).
3.   התלמידים יעמדו בכל הדרישות הנוספות הנזכרות בתקנון הלימודים לתואר שני בלימודי אסיה.

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111