תלמידי דוקטורט

שמות הדוקטורנטים בחוג ללימודי אסיה
ליאן סרטנה
באומר איתמר
אלמוג גיא
אמיתי רן
טאובה-דיין שירה
יבגניה לצ'ינה

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם