קול קורא להגשת מועמדות לתוכניות חילופי סטודנטים/ת וסגל עבור שנה"ל תשפ"א

שלום רב,

להלן שלושה 'קולות קוראים'  לתוכניות חילופי סטודנטים/ת וסגל עבור שנה"ל תשפ"א וכן מקומות אחרונים עבור סטודנטים/ות לסמסטר ב' תש"פ.
1)תכנית ארסמוס+ לחילופי סטודנטים – תכנית ניידות של האיחוד האירופאי לחילופי סטודנטים בתואר ראשון, שני ודוקטורט הכוללת מלגות מלאות לכיסוי עלויות המחייה וטיסה.
המלגות מוענקות על ידי האוניברסיטה המארחת במימון האיחוד האירופאי. ניתן להגיש למקומות אחרונים לסמסטר ב' תש"פ (2020) ועבור שנה"ל הבאה לסמסטר א' + ב' תשפ"א (2020-2021).
2)תכנית ארסמוס + לחילופי סגל אקדמי ומנהלי לשנה"ל תש"פ תכנית ניידות של האיחוד האירופאי לסגל הכוללת מלגה וטיסה. המלגות מוענקות על ידי האוניברסיטה המארחת במימון האיחוד האירופאי. להלן קישור לקול קורא לסגל.
3)תכנית חילופי סטודנטים על בסיס הסכמים של אוניברסיטת חיפה (ארה"ב, אירופה ומזרח אסיה), מיועדת בעיקר לסטודנטים בתואר ראשון וכוללת מלגות הניתנות על ידי אוניברסיטת חיפהלהלן קישור לרשימת האוניברסיטאות לחילופי סטודנטים.
טופס הרשמה ל 2 התוכניות  המיועדות לסטודנטים.
כנס הסבר לסטודנטים בנושא אפשרויות לימודים בחו"ל יתקיים ב 18/11/2019 פרטים מלאים והרשמה.

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם