מלגות/חילופי סטודנטים - יפן

מידי שנה החוג ללימודי אסיה שולח 3-5 סטודנטים מצטיינים למשך שנה או סמסטר אחד ללימודים ביפן באוניברסיטאות ווסדה (טוקיו) אקיטה ודושישה (קיוטו).
הסטודנטים פטורים מתשלום שכר לימוד ויכולים להגיש בקשה למלגות קיום של האוניברסיטאות ביפן, ולמלגות קיום של אוניברסיטת חיפה.
קול קורא למועמדים לחילופי סטודנטים - יפן - 2020-2021
- קול קורא לסטודנט נוסף למלגת חילופי סטודנטים אקיטה 2019.
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה 2019
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2019


לארכיון מלגות יפן

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם