ארכיון מלגות/חילופי סטודנטים מלגות סין

- קול קורא למלגות לחילופי סטודנטים בסין 2018-2019: קול קוראטופס בקשהשאלות נפוצות ותשובות
-
קול קורא למלגות מטעם שגרירות סין 2018-2019
קול קורא: תכנית חילופי סטודנטים בסין לתלמידים מצטיינים 2017-2018;טפסי בקשת מועמדות לתכנית חילופי הסטודנטים בסין;שאלות ותשובות נפוצות + מידע על האוניברסיטאות
- קול קורא למלגת משרד החוץ ללימודים בסין, תשע"ח 2017-2018,טופס בקשה להגשת מועמדות למלגה
- קול קורא למלגת לימודים לשנה באוניברסיטת שנג'ן בסין, 2017-2018:עלויות;טופס בקשה
- קול קורא למלגת שגרירות סין לשנה"ל תשע"ח, 2018-2017
קול קורא מלגת משרד החוץ לסין, טפסים
מלגות ללימודי תואר שני בסין בהוראת סינית כשפה זרה לשנה"ל תשע"ה
קול קורא למלגת לימודים לשנג'ן, סין, לתלמידי החוג ללימודי אסיה תושבי חיפה
מלגת לימודים בסין מטעם שגרירות סין 2014-2015
- מלגת לימודים בסין מטעם משרד החוץ: 
קול קוראטפסים להגשת מועמדות
- קול קורא לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בסין לתלמידים מצטיינים 2015-2014: 
קול קוראמידע על האוניברסיטאותמסמכים להגשת מועמדות
- מלגות לתואר שני בהוראת סינית כשפה זרה

מלגה לאוניברסיטת שנג'ן לסטודנטים תושבי חיפה - טופס הרשמה למלגת שנג'ן
- מלגות לחוקרים ישראלים בלימודי סין -2013-2014
- קול קורא למלגת לימודים גבוהים ומחקר באוניברסיטת סיא-מן, סין 2013-2014
מלגות לימודים לאוניברסיטה בשאנגחאי לשנה"ל 2013-2014
מלגת לימודים לאוניברסיטת צ'נגדו (סין) לשנה"ל 2013-2014
מלגות לימודים לאוניברסיטת סיא-מן (סין) לשנה"ל 2013-2014
הודעת שגרירות סין בדבר מלגות ללימודי סינית בסין לשנה"ל 2013-2014
- מלגות ממשלת סין ללימודי סינית בסין לשנה"ל 2013-2014
מלגת משרד החוץ ללימודים בסין לשנת הלימודים 2013-2014
הטפסים הרלוונטיים למלגת משרד החוץ ללימודים בסין לשנת הלימודים 2013-2014
- מלגות מכון קונפוציוס ללימודים בסין.      

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111