ארכיון מלגות/חילופי סטודנטים - יפן

- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ואסדה 2018 
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה 2018
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2018
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ואסדה 2017 
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה 2016
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2016
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ואסדה 2016
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ווסדה 2015
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה בקיוטו 2015
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2015
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ווסדה בטוקיו 2014
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה בקיוטו 2014
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2014
מלגת ממשלת יפן לתלמידי מחקר 2014 - Research Guidelines
תוכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת ווסדה, טוקיו 2013- 2014
תוכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה, אקיטה 2013- 2014
חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה, קיוטו 2013- 2014
- תכנית חילופי תרבות עם קהילת קאקוגווה, ספטמבר 2013

מבזקים


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם