לימודי אסיה במסלול חד-חוגי עם התמחות משנית בלימודי סביבה וגיאוגרפיהלימודי אסיה וגיאוגרפיה - החוג ללימודי אסיה אוניברסיטת חיפה

יבשת אסיה עוברת בעשרות השנים האחרונות תהליכי פיתוח כלכלי מואצים הכרוכים בתמורות סביבתיות בהיקפים חסרי תקדים: הגירה ותהליכי עיור, זיהום סביבתי והתדרדרות משאבי טבע, שינוי הנוף הטבעי, ועוד. מדינות ועמי האזור מודעים לתהליכים אלה ונוקטים מהלכים משמעותיים לצמצום נזקים וניהול התמורות באופן מושכל. החוג ללימודי אסיה, בשיתוף החוג ללימודי סביבה וגיאוגרפיה, מציע מסלול לימודים חד-חוגי החושף את הסטודנטים לאתגרים אלה ולדרכי ההתמודדות עימם, תוך התייחסות להשפעת התרבות המקומית, מבנים פוליטיים, ומאפיינים נוספים כגון גיאוגרפיה, דמוגרפיה ופיתוח כלכלי.

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת חד-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם, במתכונת הבאה: 80 נ"ז בחוג ללימודי אסיה, 22-20 נ"ז מקבץ גיאוגרפיה ולימודי סביבה, 20-18 נ"ז קורסים ממקבצים אחרים (היקף הקורסים במקבצים מחוץ לחוג ללימודי אסיה – 40 נ"ז).

מבנה הלימודים:

 • קורסים בחוג ללימודי אסיה
 • 2 קורסי מבוא מסורתי (8 נ"ז)
 • 4 קורסי מבוא מודרני (16 נ"ז)
 • 4 קורסי שפה/ות אסיאניות לבחירת הסטודנטים (16 נ"ז)
 • 4-3 קורסים בחוג ללימודי אסיה בנושאי סביבה וקיימות: כלכלה וסביבה בהודו הבריטית (4 נ"ז), סביבה, חברה ופוליטיקה בסין (4 נ"ז), אתיקה הודית סביבתית: קיימות אקטיביזם וצד חברתי (2 נ"ז), מבט פסיכו-אקולוגי על פסיכולוגיה של מפגעים ואסונות סביבתיים באסיה – 12-8 נ"ז (רשימת הקורסים נתונה לשינויים)
 • קורס פרוסמינריון (6 נ"ז)
 • שני קורסי סמינריון (12 נ"ז)
 • קורסי בחירה (כולל קורסי שפה נוספים) (14-10 נ"ז)
 • מקבץ ייעודי בחוג בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה (22-20 נ"ז) – ראו להלן.
 • קורסים במסגרת מקבצים בחוגים אחרים (20-18 נ"ז)

למבנה הלימודים בחלוקה שנתית, לחצו כאן.

מקבץ החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה לתלמידי לימודי אסיה במסלול חד-חוגי:

 • שני קורסים מבין הקורסים הבאים: מבוא ליחסי אדם סובב, מבוא לגאוגרפיה אנושית, מבוא לגאולוגיה, מבוא לגאומורפולוגיה - 8 נ"ז
 • שלושה או ארבעה קורסים מבין קורסי הבחירה של החוג, כגון: סוגיות סביבתיות חוצות גבולות, משבר האקלים, שטחים פתוחים, ערי עולם – 86- נ"ז
 • סמינר (על פי ההיצע ובחירת הסטודנט, למשל: אקולוגיה ומרחב, הסטוריה סביבתית והגורם האנושי) - 6 נ"ז

הערות:

 1. מומלץ לבנות את המקבץ האישי בתיאום עם גב' לימור פרסקו, מרכזת התואר הראשון במזכירות החוג לג"ג ולימודי סביבה.
 2. תלמידי החוג ללימודי אסיה יוכלו להרשם לקורסים ללא סיורים בלבד, שכן שכר הלימוד שלהם אינו כולל תשלום עבור סיורים.
 3. המסלול לא יצוין בתעודת התואר.
 4. יתכנו שינויים במקבץ.

קהל יעד ותנאי קבלה: המסלול מיועד לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה של החוג ללימודי אסיה.

תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון בלימודי אסיה.

משך התכנית: שלוש שנים.

שכר לימוד: כנהוג בלימודי תואר ראשון.

הרשמה: דרך אתר אוניברסיטת חיפה

ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501

--  המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. תכניו מכוונים לכלל המגדרים  --