בעלי זכאות: יש להדפיס את הטופס המצ"ב, למלא ולהעביר אל יפעת כהן-מזרחי, מרכזת החוג, לחתימה.

>> להורדת הקובץ <<