top heb1

מלגות/חילופי סטודנטים - יפן

מידי שנה החוג ללימודי אסיה שולח 3-5 סטודנטים מצטיינים למשך שנה או סמסטר אחד ללימודים ביפן באוניברסיטאות ווסדה (טוקיו) אקיטה ודושישה (קיוטו).
הסטודנטים פטורים מתשלום שכר לימוד ויכולים להגיש בקשה למלגות קיום של האוניברסיטאות ביפן, ולמלגות קיום של אוניברסיטת חיפה.
קול קורא למועמדים לחילופי סטודנטים - יפן - 2020-2021
- קול קורא לסטודנט נוסף למלגת חילופי סטודנטים אקיטה 2019.
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת דושישה 2019
- חילופי סטודנטים עם אוניברסיטת אקיטה 2019


לארכיון מלגות יפן

מבזקים


תקופת הרישום והשינויים במערכת השיעורים לסמסטר ב' תשפ"ב תחול בין התאריכים 13.02.2022– 27.02.2022.
פורטל הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום 27.02.2022 (היום האחרון לשינויים) הפורטל יהיה פתוח עד חצות.


מלגת 600+ תשפ"ג

לפרטים


סמינר מחלקתי תשפ"ב

מצורפים בזאת נושאי ותאריכי המפגשים

סמינר מחלקתי - מפגשים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה