למה לימודי אסיה? למה באוניברסיטת חיפה? תואר ראשון עם התמחות בעסקים באסיה
מבנה לימודים והצטיינות
מבנה לימודים והצטיינות

תוכניות חילופי סטודנטים תואר שני עם התמחות בשווקי אסיה

תוכניות לימוד ייחודיות
תוכניות לימוד ייחודיות

3a מסלול מחקרי בלימודי אסיה

מידע לסטודנט/מועמד
מידע לסטודנט/מועמד

מבזקים


הנחיות פרטניות על אופן הרישום לקורסים בתכנית עסקים באסיה, נשלחו אליכם במערכת ההודעות
אנא עיונכם.

שנה טובה לכולם


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111