top heb1

שנתונים

כללי לימודי תואר שלישי לימודי תואר שני
לימודי תואר ראשון
עסקים באסיה- מפגש הכרות שנה א' -  זום 14.10.2020 בשעה 11:00  

קישור למפגש:  https://us02web.zoom.us/j/92158698165

לימודי אסיה דוקטורט שנתון תשפ"א לימודי אסיה מ"א שנתון תשפ"א לימודי אסיה שנתון תשפ"א
שווקי אסיה -אסיה- מפגש הכרות שנה א' -  זום 14.10.2020 בשעה 10:00  

קישור למפגש:  https://us02web.zoom.us/j/92158698165

 
לימודי אסיה דוקטורט שנתון תש"ף לימודי אסיה מ"א שנתון תש"ף לימודי אסיה שנתון תש
       
 

מבזקים


גולשים יקרים, אתר החוג עובר בימים אלה שדרוג עיצוב ותוכן. אי לכך, ייתכן וחלק מעמודי האתר לא יוצגו כראוי. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית. בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג בכתובת:

asian-studies@univ.haifa.ac.il


קורס חדש בסמסטר ב: יפנית הלכה למעשה
שיעור ב"א, 2 נ"ז, יום ד
17:45-16:15
גב' ריקה טקאקי-עיני


מערכות הלימודים לשנה"ל תשפ"א הועלו לאתר החוג תחת מידע לסטודנט
שומעים חופשיים שמעוניינים להרשם לקורסים ולקבל גישה לזום, יש לפנות למחלקת הרשמה בלבד 04-8240111