top heb1

מסלול לימודי אסיה וכלכלה

asia economics banner

 

מסלול דו-חוגי מובנה בכלכלה ולימודי אסיה

כלכלה ולימודי אסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה• יבשת אסיה עומדת כיום במוקד הפיתוח הכלכלי והעסקי העולמי. מסלול דו-חוגי מובנה של כלכלה ולימודי אסיה משלב לימודי בסיס יסודיים בכלכלה עם רכישת ידע על תהליכים כלכליים ופוליטיים באסיה, וסולל דרכים מגוונות לשוק העבודה.


• המסלול מקנה לתלמידיו ידע וכלים אנליטיים ברמת תואר ראשון בכלכלה, ידע רחב על מדינות אסיה וחקר האזור, וידע וכלים קונצפטואלים בנושא פיתוח כלכלי ופוליטי במדינות אסיה.


• הלימודים במסלול כוללים קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים ואקסקלוסיביים בחלקם המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה, אפשרות למבחר קורסי שפות אסייאתיות, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי התכנית.


• המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי באמצעות מרצים מעולם העסקים והרצאות מומחים.

>> למבנה ופירוט התכנית לחץ/י כאן

קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בסף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה/החוג לכלכלה (הגבוה מביניהם).

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת דו-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם. תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יוכלו להירשם בשנת הלימודים השלישית להתנסות מעשית, בכפוף לתנאי התכנית.


תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי בכלכלה ולימודי אסיה.

משך התכנית: שלוש שנים.

שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון.

>> הרשמה לתכנית << 
ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501

 

מסלול כלכלה ופיתוח באסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.