top heb1

מסלול לימודי אסיה וכלכלה

asia economics banner

 

מסלול דו-חוגי מובנה בכלכלה ולימודי אסיה

כלכלה ולימודי אסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה• יבשת אסיה עומדת כיום במוקד הפיתוח הכלכלי והעסקי העולמי. מסלול דו-חוגי מובנה של כלכלה ולימודי אסיה משלב לימודי בסיס יסודיים בכלכלה עם רכישת ידע על תהליכים כלכליים ופוליטיים באסיה, וסולל דרכים מגוונות לשוק העבודה.


• המסלול מקנה לתלמידיו ידע וכלים אנליטיים ברמת תואר ראשון בכלכלה, ידע רחב על מדינות אסיה וחקר האזור, וידע וכלים קונצפטואלים בנושא פיתוח כלכלי ופוליטי במדינות אסיה.


• הלימודים במסלול כוללים קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים ואקסקלוסיביים בחלקם המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה, אפשרות למבחר קורסי שפות אסייאתיות, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי התכנית.


• המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי באמצעות מרצים מעולם העסקים והרצאות מומחים.

>> למבנה ופירוט התכנית לחץ/י כאן

קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בסף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה/החוג לכלכלה (הגבוה מביניהם).

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת דו-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם. תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יוכלו להירשם בשנת הלימודים השלישית להתנסות מעשית, בכפוף לתנאי התכנית.


תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי בכלכלה ולימודי אסיה.

משך התכנית: שלוש שנים.

שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון.

>> הרשמה לתכנית << 
ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501

 

מסלול כלכלה ופיתוח באסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה

מבזקים


כנס 60 שנה לציון יחסי ישראל-קוריאה

בשבוע שעבר אירח החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה כנס אקדמי בינלאומי לציון 60 שנה ליחסי ישראל-קוריאה. את הארוע ארגנו והובילו עו"ד צברית קים עזרא וד"ר גיא פודולר. תודות שלוחות לשגרירים, למציגים, ולקהל על תרומתם לארוע מוצלח מעורר מחשבה!

לצפייה בהקלטת הכנס:


אלכסנדר זכה במלגת השפה של משרד החינוך היפני MEXT, וישתתף בתכנית חילופי סטודנטים באוניברסיטת אקיטה. כל הכבוד ובהצלחה!


סמינר מחלקתי תשפ"ב

מצורפים בזאת נושאי ותאריכי המפגשים

סמינר מחלקתי - מפגשים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.