top heb1

מערכות שעות

📍 קורס חדש בסמסטר ב'!יפנית הלכה למעשה: מיומנויות מתקדמות

(שיעור ב"א, 2 נ"ז, יום ד' 17:45-16:15) | גב' ריקה טקאקי-עיני
תיאור הקורס: קורס שפה יפנית מתקדם המיועד להקנות מיומנויות שפה יישומיות במגוון שימושים: קריאת עיתונות, הכנת מצגות, שימוש באינטרנט ורשתות חברתיות, כתיבת חיבורים ועוד.

הקורס מחדד יכולות וכישורים מתחומי הקריאה, הכתיבה, השמיעה והדיבור שנרכשו בקורסי שפה קודמים, תוך שימוש במגוון אמצעים כגון סימולציות שיחה, כתבות עיתונות ופלטפורמות מקוונות. הלימוד בקורס מותאם לרמתם האישית של הסטודנטים ומאפשר התקדמות בקצב אישי.  

דרישת סף: השלמת קורס יפנית ג'
 
📍 מידע לסטודנטים בחוג
מידע על בחינות, ביטולי שיעורים ועוד ניתן למצוא באתר האינטרנט של האוניברסיטה, בעמוד הראשי תחת "תפריט סטודנטים".
קיים גם פירוט על האופן בו ניתן לקבל מידע זה גם ישירות לטלפון הנייד.
החוג ללימודי אסיה מקיים פורום סטודנטים בו ניתן לפנות לסטודנטים מן המניין ולמרצים בשאלות קולקטיביות ואישיות, למצוא עדכונים שוטפים בנושאים מגוונים: הזמנות לתערוכות, הופעות, ימי עיון וכנסים, מלגות שונות המוצעות לקהל הסטודנטים, הודעות שוטפות של החוג בדבר ביטולי שיעורים, בחינות, שעות קבלה של מרצים, מילוי טפסים הדרושים לתקשורת בין החוג והסטודנטים ועוד.
**להזכירכם, האחריות על בניית מערכת לימודים ומעקב אחר חובות תכנית הלימודים ומספר נקודות הזכות הינה על התלמיד!**

📍 הודעה חשובה לתלמידי תואר שני בחוג
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם/ן לשנתון לימודי התואר השני של החוג.
השנתון כולל את כל המידע אודות תכניות הלימודים השונות (המאה האסיאנית, שווקי אסיה, והמרחב האסיאני), והדרישות האקדמיות בכל תכנית.
הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא את השנתון בעיון לפני שאתם/ן מבצעים/ות את ההרשמה לקורסים השונים בתחילת כל סמסטר כדי לוודא כי
א) נרשמתם/ן לכל קורסים הנדרשים על-פי תכנית ומסלול הלימודים שלכם/ן.
ב) תעמדו בכל המטלות הנדרשות על פי הלו"ז שנקבע.
ג) תוכלו לסיים את הלימודים לתואר במסגרת הזמן שהוקצבה לכל מסלול (עם תזה ובלי תזה).
ברצוננו להדגיש כי האחריות על הרישום לקורסים השונים והשלמת המטלות השונות על פי לוח הזמנים שנקבע בשנתון היא שלכם/ן בלבד. כמו כן, ברצוננו להבהיר כי השנתון מתייחס בצורה מפורטת וברורה לכל היבטי ודרישות התכניות והוא זה שקובע בכל מה שקשור לדרישות והתנאים לסיום התואר.
שימו לב כי גיליון הציונים או מסמכים אחרים שאינם השנתון לא משקפים תמיד באופן נאמן את היקף נקודות הזכות שאתם/ן נדרשים/ות לצבור כתנאי לסיום התואר, ולכן אין להסתמך עליהם בחישוב נקודות הזכות (שש"ס) שהשלמתם/ן.
אם בכל זאת תתעוררנה אצלכם/ן שאלות בנוגע לאמור בשנתון, אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לראשי התכניות שישמחו ליעץ לכם/ן.
 
📍 אופן הגשת עבודות בחוג
עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות תוגשנה בשני עותקים.
יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות בצירוף "טופס הגשת עבודות" ו"טופס הצהרה"(ראה למטה).
סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודת הפרו"ס או הסמינר עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח.
סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.
סטודנט שלמד בסמסטר קיץ, יגיש את עבודתו בתום סמסטר א' של שנה"ל העוקבת.
מרצה רשאי לקבוע תאריך הגשה לעבודות שלא כמצויין לעיל. במקרה זה, דרישתו של המרצה היא שקובעת. 
עבודות נשמרות במזכירות החוג סמסטר אחד בלבד. עבודה שלא תילקח – תיגרס.
 
מערכת שעות - שנה"ל תשפ"א הנחיות ומידע נוסף
מערכת שעות שנה א'

>> הזמנה למפגש עם בוגרי החוג בנושא לימודי אסיה והשתלבות בשוק העבודה 28.12 <<

>> הזמנה לפורום יפן: איך מתרגמים פרח? הרהורים על תרגום שירת הייקו לעברית, ד"ר איתן בולוקן, 5.1.2021 << 

הנחיות לרישום קורסים בפורטל12 

מערכת שעות שנה ב'  רשימת חדרי לימוד -סמסטר ב' תש"פ - החוג ללימודי אסיה 
מערכת שעות שנה ג'  אשכולות העשרה: הנחיות לחוגים ולסטודנטים לתואר ראשון  
 מערכת שעות שנה א עסקים באסיה אשכולות העשרה: תלמיד חייב 6 נ"ז בלבד, או 6 נ"ז אם הוא חד חוגי, או 4+2 אם הוא דו חוגי. 
 מערכת שעות שנה ב עסקים באסיה סינית א' 12 
 מערכת שעות שנה ג עסקים באסיה סינית ב'
מערכת שעות מ"א+ המרחב האסיאני סינית ג'
מערכת שעות מ"א שווקי אסיה סינית ד'

 

    לימודי אסיה שנתון ב"א תשע"ב

מבזקים


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.