asia economics banner

 

מסלול דו-חוגי מובנה בכלכלה ולימודי אסיה

כלכלה ולימודי אסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה• יבשת אסיה עומדת כיום במוקד הפיתוח הכלכלי והעסקי העולמי. מסלול דו-חוגי מובנה של כלכלה ולימודי אסיה משלב לימודי בסיס יסודיים בכלכלה עם רכישת ידע על תהליכים כלכליים ופוליטיים באסיה, וסולל דרכים מגוונות לשוק העבודה.


• המסלול מקנה לתלמידיו ידע וכלים אנליטיים ברמת תואר ראשון בכלכלה, ידע רחב על מדינות אסיה וחקר האזור, וידע וכלים קונצפטואלים בנושא פיתוח כלכלי ופוליטי במדינות אסיה.


• הלימודים במסלול כוללים קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים ואקסקלוסיביים בחלקם המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי בכלכלה ובלימודי אסיה, אפשרות למבחר קורסי שפות אסייאתיות, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי התכנית.


• המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי באמצעות מרצים מעולם העסקים והרצאות מומחים.

>> למבנה ופירוט התכנית לחץ/י כאן

קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בסף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה/החוג לכלכלה (הגבוה מביניהם).

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת דו-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם. תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יוכלו להירשם בשנת הלימודים השלישית להתנסות מעשית, בכפוף לתנאי התכנית.


תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי בכלכלה ולימודי אסיה.

משך התכנית: שלוש שנים.

שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון.

>> הרשמה לתכנית << 
ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501

 

מסלול כלכלה ופיתוח באסיה - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה