**להזכירכם, האחריות על בניית מערכת לימודים ומעקב אחר חובות תכנית הלימודים ומספר נקודות הזכות הינה על התלמיד!**

- הודעה חשובה לתלמידי תואר שני בחוג

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם/ן לשנתון לימודי תואר שני של החוג.
השנתון כולל את כל המידע אודות תכניות הלימודים השונות (המאה האסיאנית, שווקי אסיה, והמרחב האסיאני), והדרישות האקדמיות בכל תכנית.
הנכם/ן מתבקשים/ות לקרוא את השנתון בעיון לפני שאתם/ן מבצעים/ות את ההרשמה לקורסים השונים בתחילת כל סמסטר כדי לוודא כי
א) נרשמתם/ן לכל קורסים הנדרשים על-פי תכנית ומסלול הלימודים שלכם/ן.
ב) תעמדו בכל המטלות הנדרשות על פי הלו"ז שנקבע.
ג) תוכלו לסיים את הלימודים לתואר במסגרת הזמן שהוקצבה לכל מסלול (עם תזה ובלי תזה).
ברצוננו להדגיש כי האחריות על הרישום לקורסים השונים והשלמת המטלות השונות על פי לוח הזמנים שנקבע בשנתון היא שלכם/ן בלבד. כמו כן, ברצוננו להבהיר כי השנתון מתייחס בצורה מפורטת וברורה לכל היבטי ודרישות התכניות והוא זה שקובע בכל מה שקשור לדרישות והתנאים לסיום התואר.
שימו לב כי גיליון הציונים או מסמכים אחרים שאינם השנתון לא משקפים תמיד באופן נאמן את היקף נקודות הזכות שאתם/ן נדרשים/ות לצבור כתנאי לסיום התואר, ולכן אין להסתמך עליהם בחישוב נקודות הזכות (שש"ס) שהשלמתם/ן.
אם בכל זאת תתעוררנה אצלכם/ן שאלות בנוגע לאמור בשנתון, אתם/ן מוזמנים/ות לפנות לראשי התכניות שישמחו ליעץ לכם/ן.
 
- אופן הגשת עבודות בחוג
עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות תוגשנה בשני עותקים.
יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות בצירוף "טופס הגשת עבודות" ו"טופס הצהרה"(ראה למטה).
סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודת הפרו"ס או הסמינר עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח.
סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.
סטודנט שלמד בסמסטר קיץ, יגיש את עבודתו בתום סמסטר א' של שנה"ל העוקבת.
מרצה רשאי לקבוע תאריך הגשה לעבודות שלא כמצויין לעיל. במקרה זה, דרישתו של המרצה היא שקובעת. 
עבודות נשמרות במזכירות החוג סמסטר אחד בלבד. עבודה שלא תילקח – תיגרס.

עדכון אחרון: 4.4.2024
 

- מערכת לימודי אסיה - תשפ"ד - סמסטר ב' - תואר ראשון - שנה א'

- מערכת לימודי אסיה - תשפ"ד - סמסטר ב' - תואר ראשון - שנה ב'

- מערכת לימודי אסיה - תשפ"ד - סמסטר ב' - תואר ראשון - שנה ג'

- מערכת לימודי אסיה - תשפ"ד - סמסטר ב' - תואר שני