top heb1

תוכנית B.A בלימודי אסיה - מידע כללי ותנאי הקבלה


יועץ ב"א: ד"ר אריק מורן

מטרת הלימודים
מטרת החוג היא להקנות ידע אקדמי מעמיק ומקיף בלימודי אסיה, תוך התמקדות בסין, יפן או הודו. בד בבד, שואף החוג להקנות לתלמידיו ידע גם על מדינות נוספות כגון קוריאה ומדינות מרכז אסיה, והוא מציע ראיה אינטגרטיבית של אסיה כמכלול. תחומי הלימודים כוללים תרבות, היסטוריה, חברה, כלכלה, פוליטיקה, ביטחון, יחסים בינלאומיים, תקשורת, פילוסופיה, דת ואמנות – עם דגש מפורש על התקופה המודרנית והעכשווית. בנוסף, החוג מקנה לתלמידיו יכולת תקשורת שימושית בכתב ובעל-פה בסינית, יפנית, הינדי וקוריאנית. החוג שם לו למטרה להכשיר את דור המחר הן בתחום המחקר האקדמי של אסיה המודרנית והעכשווית והן בתחומים מעשיים כגון כלכלה ועסקים, אנרגיה, פוליטיקה, ביטחון, מדיניות חוץ, משפט, תיירות, ותעשיית התרבות. מורי החוג הם מהחוקרים המובילים בישראל בתחום אסיה המודרנית והעכשווית.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר ראשון בחוג מתחלקים לשלוש מגמות אזוריות: סין, יפן והודו.על כל תלמיד לבחור את מגמת ההתמחות שלו עם הצטרפותו לחוג, אך ניתן גם לשנות את מגמת הלימוד במהלך תקופת הלימודים תוך תאום עם יועץ הב"א ומזכירות החוג. במהלך לימודיו לתואר יילמד כל תלמיד הלומד במגמה אזורית את השפה של האזור שבו הוא מתמחה (סינית, יפנית או הינדי) וקורסים עיוניים הנוגעים לאזור התמחותו. יחד עם זאת, החוג מבקש להקנות לתלמידיו ידע בסיסי הנוגע גם לאזורים אחרים באסיה ולכן נדרשים כל התלמידים במגמות האזוריות ללמוד קורסים גם על אזורים אחרים. בשנה הראשונה ללימודיהם בחוג התלמידים לומדים קורסי מבוא שמוקדשים לתקופה הטרום-מודרנית, והחל מהשנה השנייה הם לומדים קורסי מבוא המתמקדים בתקופה המודרנית והעכשווית ומגוון קורסי בחירה בנושאים כגון פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות וצבא ובטחון. בשנה ב' אמור כל תלמיד ללמוד פרו"ס (פרו-סמינר) מתודולוגי אחד, ובשנה ג' סמינר אחד. הפרו"ס והסמינר ייבחרו על-ידי התלמיד מתוך מגוון פרו"סים וסמינרים שיוצעו באותה שנה, כאשר לפחות אחד מהם חייב להיות בתחום ההתמחות של התלמיד.

לימודי השפה
כל התלמידים בחוג הרשומים במסלול הדו-חוגי נדרשים ללמוד לפחות רמה אחת של לימודי שפה אסיאנית בסמסטר הראשון ללימודיהם. במקרים מיוחדים ורק בכפוף לאישור יועץ הב"א של החוג, ניתן יהיה לדחות את לימוד קורס השפה למתחילים לשלב מאוחר יותר בלימודים. תלמידים הרשומים במסלול החד-חוגי נדרשים ללמוד לפחות ארבע רמות של לימודי שפה וקורסי בחירה נוספים בשפה בהיקף של 8 נ"ז.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג, סכם של 530 , השכלה והכשרה קודמת תובא בחשבון בקבלת מועמדים.
המסלול הדו-חוגי (125101-20-01)
ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 60 נ"ז במסגרת החוג. מומלץ לא לקחת קורסים בחוג ללימודים רב-תחומיים בשנה א'. מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכד'). 
המסלול החד-חוגי (125102-20-01)
הלימודים במסלול החד-חוגי אפשריים החל משנת הלימודים השנייה ומותנים בציון ממוצע של 85 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג, וציון ממוצע של 75 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני. במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בלימודי אסיה ולשפר את שליטתו בשפה שבחר ללמוד. התוכנית העיונית הבסיסית במסגרת המסלול החד-חוגי זהה לזו של המסלול הדו-חוגי, ועליה נוספים קורסי בחירה עיוניים וקורסי שפה. במסגרת המסלול החד-חוגי נדרשות 120 נ"ז לקבלת התואר, מתוכן 80 נ"ז במסגרת החוג ו-40 נ"ז בשני מקבצים, האחד מובנה והשני כללי.

תנאי קבלה לשנת תשפ"א - תואר ראשון:
לחוג שלושה אפיקי קבלה שונים:

1) חתך קבלה 530.
או:
2) מסלול קדם לימודים -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים בחוג למועמד למסלול החד-חוגי, או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי, עד תום סמסטר א' בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.
או:
3) מסלול קורסי קיץ -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים מתוקשבים בפקולטה בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.

מבזקים


הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;

2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);

3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.


תואר ראשון:

02.09.2021 – שנה א'
14.09.2021-שנה ב'
13.09.2021-שנה ג'

תואר שני
12.09.2021 – שנה א'
13.09.2021-שנה ב'

הבהרה חשובה:
יש להסדיר את תשלום מקדמת שכר לימוד מול מדור שכר לימוד 04-8240111
עד 10 ימים לפני המועד הרישום לקורסים, על מנת שהמערכת תפתח לרישום.
ללא תשלום המערכת נעולה ולא ניתן להירשם לקורסים.


תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

לפרטים נוספים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה


החוג ללימודי אסיה גאה להודיע על זכייתה של שי יגר, במלגת הדוקטורט היוקרתית של המל"ג ע"ש נתן רוטנשטרייך,
ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך לימודיה.