יועץ ב"א: ד"ר אריק מורן

מטרת הלימודים
מטרת החוג היא להקנות ידע אקדמי מעמיק ומקיף בלימודי אסיה, תוך התמקדות בסין, יפן או הודו. בד בבד, שואף החוג להקנות לתלמידיו ידע גם על מדינות נוספות כגון קוריאה ומדינות מרכז אסיה, והוא מציע ראיה אינטגרטיבית של אסיה כמכלול. תחומי הלימודים כוללים תרבות, היסטוריה, חברה, כלכלה, פוליטיקה, ביטחון, יחסים בינלאומיים, תקשורת, פילוסופיה, דת ואמנות – עם דגש מפורש על התקופה המודרנית והעכשווית. בנוסף, החוג מקנה לתלמידיו יכולת תקשורת שימושית בכתב ובעל-פה בסינית, יפנית, הינדי וקוריאנית. החוג שם לו למטרה להכשיר את דור המחר הן בתחום המחקר האקדמי של אסיה המודרנית והעכשווית והן בתחומים מעשיים כגון כלכלה ועסקים, אנרגיה, פוליטיקה, ביטחון, מדיניות חוץ, משפט, תיירות, ותעשיית התרבות. מורי החוג הם מהחוקרים המובילים בישראל בתחום אסיה המודרנית והעכשווית.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר ראשון בחוג מתחלקים לשלוש מגמות אזוריות: סין, יפן והודו.על כל תלמיד לבחור את מגמת ההתמחות שלו עם הצטרפותו לחוג, אך ניתן גם לשנות את מגמת הלימוד במהלך תקופת הלימודים תוך תאום עם יועץ הב"א ומזכירות החוג. במהלך לימודיו לתואר יילמד כל תלמיד הלומד במגמה אזורית את השפה של האזור שבו הוא מתמחה (סינית, יפנית או הינדי) וקורסים עיוניים הנוגעים לאזור התמחותו. יחד עם זאת, החוג מבקש להקנות לתלמידיו ידע בסיסי הנוגע גם לאזורים אחרים באסיה ולכן נדרשים כל התלמידים במגמות האזוריות ללמוד קורסים גם על אזורים אחרים. בשנה הראשונה ללימודיהם בחוג התלמידים לומדים קורסי מבוא שמוקדשים לתקופה הטרום-מודרנית, והחל מהשנה השנייה הם לומדים קורסי מבוא המתמקדים בתקופה המודרנית והעכשווית ומגוון קורסי בחירה בנושאים כגון פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות וצבא ובטחון. בשנה ב' אמור כל תלמיד ללמוד פרו"ס (פרו-סמינר) מתודולוגי אחד, ובשנה ג' סמינר אחד. הפרו"ס והסמינר ייבחרו על-ידי התלמיד מתוך מגוון פרו"סים וסמינרים שיוצעו באותה שנה, כאשר לפחות אחד מהם חייב להיות בתחום ההתמחות של התלמיד.

לימודי השפה
כל התלמידים בחוג הרשומים במסלול הדו-חוגי נדרשים ללמוד לפחות רמה אחת של לימודי שפה אסיאנית בסמסטר הראשון ללימודיהם. במקרים מיוחדים ורק בכפוף לאישור יועץ הב"א של החוג, ניתן יהיה לדחות את לימוד קורס השפה למתחילים לשלב מאוחר יותר בלימודים. תלמידים הרשומים במסלול החד-חוגי נדרשים ללמוד לפחות ארבע רמות של לימודי שפה וקורסי בחירה נוספים בשפה בהיקף של 8 נ"ז.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג, סכם של 530 , השכלה והכשרה קודמת תובא בחשבון בקבלת מועמדים.
המסלול הדו-חוגי (125101-20-01)
ניתן לשלב את הלימודים בחוג עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים). במסגרת זו נדרשות 120 נ"ז (נקודות זכות) לקבלת התואר, מתוכן 60 נ"ז במסגרת החוג. מומלץ לא לקחת קורסים בחוג ללימודים רב-תחומיים בשנה א'. מומלץ שהחוג השני יהיה חוג דיסציפלינארי (מדע המדינה, היסטוריה, כלכלה, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכד'). 
המסלול החד-חוגי (125102-20-01)
הלימודים במסלול החד-חוגי אפשריים החל משנת הלימודים השנייה ומותנים בציון ממוצע של 85 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג, וציון ממוצע של 75 ומעלה לפחות ב-15 נ"ז שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני. במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בלימודי אסיה ולשפר את שליטתו בשפה שבחר ללמוד. התוכנית העיונית הבסיסית במסגרת המסלול החד-חוגי זהה לזו של המסלול הדו-חוגי, ועליה נוספים קורסי בחירה עיוניים וקורסי שפה. במסגרת המסלול החד-חוגי נדרשות 120 נ"ז לקבלת התואר, מתוכן 80 נ"ז במסגרת החוג ו-40 נ"ז בשני מקבצים, האחד מובנה והשני כללי.

תנאי קבלה לשנת תשפ"א - תואר ראשון:
לחוג שלושה אפיקי קבלה שונים:

1) חתך קבלה 530.
או:
2) מסלול קדם לימודים -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים בחוג למועמד למסלול החד-חוגי, או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי, עד תום סמסטר א' בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.
או:
3) מסלול קורסי קיץ -- לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות: השלמת שלושה קורסים מתוקשבים בפקולטה בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס. קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.