תואר שני המאה האסיאנית - החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה תואר שני שווקי אסיה - החוג ללימודי אסיה אוניברסיטת חיפה תואר שני המרחב האסיאני - החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

תואר שני - המאה האסיאנית

תואר שני - שווקי אסיה

תואר שני - המרחב האסיאני