תכניות "עסקים באסיה" ו"שווקי אסיה" – קול קורא להתנסות מעשית תשפ"ב

הנחיות מסלול א' מלגות
    הנחיות מסלול ב' הסדר שכ"ל והנחיות לחילופי סטודנטים ללימודי שפה ביפן וסין
    בחינת גמר מ"א לדוגמא  
    הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית תזה/דוקטורט  
    הנחיות לכתיבת עבודת דוקטורט
בחוג ללימודי אסיה
 

 

טפסים טפסים - עסקים באסיה טפסים - תלמידי מ"א
טופס בקשה למועד חריג התנסות - הצהרת הסטודנט ללא הסכם הכשרה
טופס מענק השתתפות בכנס לתלמידי מ"א
טופס ערעור על ציון בחינה התנסות - טופס בקשה להתנסות
טופס בקשת סיוע במחקר לתלמידי מ"א
טופס הגשת עבודה התנסות - טופס התחייבות
מענקים לתלמידי מ"א מחקרי – כללי
טופס הצהרה - הגשת עבודה התנסות - טופס סיכום
טופס הצעת נושא ואישור מנחה
מלגה קצרת טווח   טופס בקשה לבחינת גמר מ"א
מלגה ארוכת טווח   טופס אישור מנחה להגשת תיזה