תואר ראשון

- תנאי קבלה לתואר ראשון 

- מסלול חד חוגי

- מסלול דו חוגי

- תכנית עסקים באסיה

- תכנית אופקים ולימודי אסיה - למצטיינים

- מסלול כלכלה ולימודי אסיה

- מסלול לימודי אסיה ומדעי המדינה

תארים מתקדמים

תואר שני

- תכנית המאה האסיינית

- תכנית המרחב האסיאני

- תכנית שווקי אסיה 

תואר שלישי

- דוקטור לפילוסופיה PhD בלימודי אסיה