bussinesאודות התכנית

ההתפתחות הכלכלית האדירה של אסיה והעניין הגלובלי הגובר באזור יוצרים צורך רב בעובדים ומנהלים בעלי רקע אקדמי עדכני ויישומי על מדינות אסיה. תכנית הלימודים עסקים באסיה הנה התכנית הראשונה והיחידה בישראל המשלבת בין לימודי אסיה המודרנית, לימודים בסיסיים מתחום הניהול והתנסות מעשית כחלק מלימודי התואר הראשון בלימודי אסיה, על-מנת לאפשר לבוגריה הבנה כוללת של ההתנהלות העסקית במדינות אלה והשתלבות מהירה בשוק העבודה. התכנית עסקים באסיה מתמקדת בהתפתחות הכלכלית במזרח ובדרום אסיה (בעיקר, סין, יפן, הודו ודרום קוריאה). מטרת התכנית להקנות לבוגריה ידע רחב על אזורים אלה, כלים ניהוליים בסיסיים וחשיפה לחברות וארגונים בישראל ובאזור, כדי שיוכלו להשתלב ולהוביל בהם פעילויות מול השוק האסייתי. התכנית עסקים באסיה מורכבת מחמישה נדבכים: מגוון קורסים על המדינות המרכזיות באסיה תוך אפשרות להתמחות באחת המדינות, קורסים בסיסיים מתחום הניהול, קורסי שפה אסייתית (על-פי בחירת הסטודנט/ית), מגוון קורסים ייעודיים על השווקים האסייתיים המרכזיים, ואפשרות להתנסות מעשית. בתכנית מלמדים מרצים מובילים בישראל בנושא אסיה המודרנית, בעלי רקע אקדמי ומעשי כאחד.

החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה הנו החוג המוביל בארץ במחקר והוראה של לימודי אסיה המודרנית בישראל, ורואה בהכשרת דור העתיד של מומחי אסיה במגזר הציבורי והעסקי ובהטמעת ידע מתקדם ומקצועי בהתנהלותן של ארגונים ישראלים אל מול מדינות אסיה את אחד מתפקידיו המרכזיים. התכנית עסקים באסיה מבטאת חזון זה ומשתלבת במכלול תוכניות הלימוד והפעילויות האקדמיות והחברתיות של החוג.

 

למבנה ופירוט התכנית לחץ/י כאן

 

ראש התכנית: ד"ר גיא פודולר

קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בשני התנאים הבאים:

1. סף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה/ תנאי מסלול קדם-תואר

2. ראיון אישי בפני ועדת קבלה מטעם החוג ללימודי אסיה

מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו בחוג ללימודי אסיה במסגרת חד-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם.

תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יוכלו להירשם בשנת הלימודים השלישית להתנסות מעשית, בכפוף לתנאי התכנית.

תעודת גמר: מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר ראשון בלימודי אסיה עם ספח התמחות בעסקים באסיה.

משך התכנית: שלוש שנים

שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון

 

>> הרשמה לתכנית << 

ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, asian-studies@univ.haifa.ac.il,  טל' 04-8288501