תכנית המרחב האסיאני מציעה הזדמנות יחודית לסטודנטים מצטיינים להצטרף ללימודים מתקדמים רב-תחומיים ובין-אוניברסיטאיים ברמת המאסטר (במסלול מחקרי בלבד) והדוקטורט המתמקדים ביבשת אסיה.

תכנית המרחב האסיאני משותפת לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטה העברית, וממומנת על ידי קרן יד הנדיב, המועצה להשכלה גבוהה ושתי האוניברסיטאות. זוהי תכנית מובנית הרואה ביבשת אסיה רצף של ציביליזציות והמתמקדת בקשרים ובתהליכים חוצי-איזורים בין ובקרב חברות, תרבויות, ומדיניות אסיאניות, וכן בקשרים בין אסיה ויבשות אחרות, לאורך ההיסטוריה ועד עצם היום הזה. ח

שוב להדגיש שההשתתפות בתכנית אינה מחליפה הרשמה ולימודים בחוג דיסציפלינרי רגיל באחת משתי האוניברסיטאות, אלא מיועדת לחזק התמחות בנושאים אסייאנים. פרט לסביבת לימודים ומחקר דינמית ויחודית, התכנית מציעה מלגות לכל התלמידים המתקבלים לתכנית. מסלול המ"א במסגרת תכנית המרחב האסיאני מקבל מועמדים בוגרי מגוון רחב של דיסציפלינות וחוגים במדעי הרוח, מדעי החברה ומשפטים, כגון לימודי אסיה, לימודי המזרח התיכון והאסלאם, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, לימודי תרבות, היסטוריה, מדעי הדתות, פילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, ועוד.

ליבת הלימודים במסלול זה טמונה במגוון רחב של סמינרים יעודיים העוסקים בנושאים חוצי-איזורים, בין-תרבותיים, ולעתים גם חוצי-יבשות וכן שני קורסי ליבה, אשר כל אחד מהם נלמד בדרך כלל על ידי שני חוקרים בעלי שם בינלאומי. בנוסף, המשתתפים במסלול ובתכנית כולה לוקחים חלק באירועי העשרה רבים, כגון סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, כנסים אקדמיים יעודיים, קורסים מרוכזים עם מרצים ידועי שם מחו"ל, ורטריט פעם בשנה. התכנית היא בינלאומית ופתוחה גם לסטודנטים מחוץ לישראל. שפת ההוראה בתכנית אנגלית או עברית בהתאם להרכב המשתתפים. 

קריטריונים לבחירת מועמדים לתכנית ולמלגות
* מצוינות אקדמית מוכחת.
* תחום ענין ונושא מחקר ראשוני הנוגעים לתחומים חוצי-תרבות אסייאנים כגון ניתוח של קשרים ומעבר של חומר, אנשים או רעיונות, או השוואה בין לפחות שני איזורים או תרבויות באסיה.

דרישות להרשמה לתכנית
* קורות חיים.
* גיליון ציונים (תואר ראשון, ותואר שני אחר במידה ויש).
* מסמך המתאר את תחומי הענין של המועמד/ת, שאלות המחקר ומטרות בהקשר של התכנית ועבודת התזה (עד 500 מלים). על המועמדים לציין את האוניברסיטה והחוג אליהם בכוונתם להרשם.
* שני מכתבי המלצה שישלחו ישירות מהממליצים למזכירות התכנית.

מהלך לימודים בתכנית
* סטודנטים שיתקבלו לתכנית ירשמו בחוג רלבנטי באוניברסיטת חיפה או באוניברסיטה העברית ויקבלו בנוסף לתואר בחוג תעודה על השתתפותם בתכנית.
* סטודנטים בתכנית חייבים להשתתף במהלך לימודיהם בשלושה סמינרים יעודיים לתכנית לפחות ובשני קורסי הליבה (סה"כ 16 נ"ז) וכן לקחת חלק פעיל ברטריט ובפעילויות אקדמיות נוספות של התכנית שיוגדרו מידי שנה.
* כדי לעבור משנה א' לשנה ב', על הסטודנטים להשתתף בשני סמינרים יעודיים לפחות, לכתוב בהצלחה עבודה סמינריונית אחת לפחות ולהשלים כתיבת הצעת תזה שזכתה לאישור.
* חידוש המלגה לקראת שנת הלימודים השניה תלוי בהתקדמות מוכחת של הסטודנטים בתכנית ובהמלצת מנחה התזה.
 

קול קורא: מלגת 'המרחב האסיאני' - תואר שני 

>> הרשמה לתכנית <<