מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ד

המלגה, בגובה 35% או 50% שכ"ל, תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי הבא:

פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר הלימוד לשנה א: 600

פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.