קורסים - ב״א


✅ מבוא לציוויליזציה הסינית
4 נ״ז
ד"ר שחר רהב
סין היא היום מעצמה המשפיעה על כל העולם, אך התרבות הסינית גם הייתה התרבות הדומיננטית במזרח אסיה במשך מאות שנים; השפה הסינית, הספרות, וההגות השפיעו על התרבויות הסובבות אותה. הקורס מספק היכרות ראשונית עם תולדות סין ותרבותה מהיסודות הקדמים ביותר שלה דרך היווצרות שושלות קיסריות, ועד לעליית שושלת צ׳ינג—השושלת האחרונה. נסקור בין היתר את יסודות השפה הסינית, את ההגות הסינית המוקדמת (מקונפוציאניזם, דאואיזם, ו בודהיזם), את תהליכי הקמת מדינה ריכוזית ומוסדות שלטון, התפתחות חברה מורכבת רבת רבדים, ואת המפגש עם תרבויות זרות ובכלל זה המפגש עם מרכז אסיה ועם אירופה. בד בבד נזכיר גם את ההשלכות ואת אופן האזכור של אירועים ותהליכים שונים, ונשים לב לאופן בו נוצרת, ומסופרת, ״היסטוריה״.✅ סין המודרנית: מקיסרות לקומוניזם
4 נ״ז
ד"ר שחר רהב
סין המודרנית נולדה מתוך התהפוכות הקיצוניות ולעיתים אלימות שהתחוללו בה מאז אמצע המאה ה-18. מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם האירועים המרכזיים, התהליכים החברתיים, והאישים הבולטים שעיצבו את דמותה של סין במהלך תקופה זו, מעלייתה של שושלת צ'ינג המנצ׳ואית, דרך נפילתה והקמת הרפובליקה הסינית, ועד לעליית השלטון הקומוניסטי ב-1949, שלטון המתקיים עד היום.
הקורס יתמקד בתהליכים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים. ננסה להבין מה היה טיבו של הסדר החברתי תחת שלטון שושלת צ'ינג Qing 清? מדוע התמוטט הסדר החברתי הקיסרי? מה היה אופיו של הסדר החברתי החדש? מה הוביל לעליית המפלגה הקומוניסטית? הנושאים שייבחנו יכללו לפיכך נושאים כגון המשטר הפוליטי, התקוממויות ומרידות, שינויים בחיי התרבות וההגות, תהליכי עיור והתפתחות כלכלית, מבנה חברתי משתנה, המעבר מקיסרות למדינת-לאום, המפגש עם מעצמות אימפריאליסטיות, והתהוות פוליטיקה מפלגתית.
✅ תנועות חברתיות והתקוממויות עממיות בסין: משלהי הצ׳ינג עד שי ג׳ינפינג
פרוסמינר
ד"ר שחר רהב
ההיסטוריה הסינית עד אמצע המאה ה-20 רוויה במרידות, התקוממויות ומהפכות. גם השלטון הקומוניסטי, על אף כוחו ורציפות שלטונו מאז 1949 נאלץ להתמודד עם תנועות המוניות ועם תופעות של התקוממות והתמרדות.
בקורס זה נבחן מספר תנועות כאלה בניסיון להבין את הבסיס לתנועות התקוממות עממית. עד כמה תנועות כאלה נובעות מתפיסות עולם מסוימות? באלו תנאים מבשילות ראיות-עולם שונות לכדי התקוממות ואלימות? עד כמה תנועות אלה הן תגובה לשינויי עומק חברתיים (למשל לכלל התופעות המכונות "מודרניות") ועד כמה הן תולדה של תנאי הרגע? נבחן תנועות שונות - שנכשלו ושהצליחו, מרד הבוקסרים, מהפכת 1911, התנועה הקומוניסטית, ואת המהפכה הפרדוקסלית מכולן - מהפכת התרבות- ואת השלכותיה.
בנוסף, נתרגל בקורס זה מיומנויות מחקר בסיסיות—הגדרת נושא, איסוף חומרים, וכתיבה, תהליך שיסתיים בכתיבת עבודת מחקר קטנה על נושא שתבחרו –עבודה פרוסמינריונית.
מבוא לסין בת-זמננו
4 נ״ז
ד"ר נמרוד ברנוביץ׳
קורס זה יסקור את האירועים המרכזיים והתמורות החשובות שהתרחשו בסין בתחומי הפוליטיקה, החברה, הכלכלה, התרבות, והיחסים הבינלאומיים מאז הקמת הרפובליקה העממית ב-1949 ועד ימינו. חלקו הראשון של הקורס יוקדש לתקופת מאו (1976-1949) וחלקו השני לתקופת הרפורמות (מ-1978 ואילך). לצד סקירת האירועים והשינויים החשובים, נאפיין את ההוויה הסינית על מכלול היבטיה וננתח את הגורמים שהובילו לעלייתה של סין כמעצמה; את המודל הפוליטי-כלכלי הייחודי שהיא עיצבה; את האתגרים שניצבים בפניה כיום; ואת האופן שבו היא מתמודדת עם האתגרים הללו.תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית 
סמינר

4 נ״ז
ד"ר נמרוד ברנוביץ׳
קורס זה יסקור את ההיסטוריה של התרבות, הספרות והאמנות בסין מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו תוך בדיקת הקשר בינה ובין תמורות בתחום הפוליטיקה, החברה, הכלכלה והטכנולוגיה. הקורס יתחלק לשלוש יחידות על בסיס כרונולוגי: מתחילת המאה ה-20 עד 1949, מ- 1949 עד 1978, ומ- 1978 עד היום. בכל יחידה נערוך היכרות עם מגוון ביטויים תרבותיים ואומנותיים מייצגים, ונבדוק כיצד הם משקפים את התקופה וכיצד הם תרמו לעיצובה. תחומי התרבות בהם נעסוק כוללים: ספרות, קולנוע, מוסיקה פופולארית, טלוויזיה, אומנות פלסטית ותרבות אינטרנט. מטרה נוספת של הקורס היא להכין את התלמידים/ות לביצוע מחקר אקדמי וכתיבת עבודה סמינריונית, ולהנחותם/ן במהלך הכתיבה.משפחה וחברה בסין: מסורת, שינוי והמשכיות
ד"ר נמרוד ברנוביץ׳
בקורס זה נעסוק בנושאים הבאים: המשפחה הסינית, מדיניות תכנון הילודה, מעמדות חברתיים, מעמד הנשים ונשיות, שיטת ה"דן ווי" (danwei) ושיטת ה"חו קואו" (hukou), יחסי עיר-כפר/כפריים-עירוניים, וההגירה הפנימית מהכפרים לערים. הקורס יבחן את התמורות החשובות שחלו בכל אחד מהתחומים הללו במהלך ההיסטוריה הסינית עם דגש על המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת. כמו כן, נבדוק את הקשר בין התמורות הללו ובין תמורות שחלו בתחום הפוליטיקה, הכלכלה והתרבות. המקורות לקורס כוללים מחקרים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים, קלאסיקות ומדריכים שימושיים, חוקי מדינה, סיפורת, אומנות, סרטים עלילתיים וסרטי תעודה.הלכה ומעשה בשוק הסיני
4 נ"ז

ד"ר יורם עברון
בשלושת העשורים האחרונים הפך השוק הסיני לאחד ממרכזי הכלכלה העולמית, ומושך חברות ומשקיעים מכל העולם. עם זאת, ההתנהלות הכלכלית והעסקית בסין נותרה במובנים רבים בלתי מובנת. קורס זה מיועד לתלמידי תואר ראשון ומטרתו להקנות בסיס ידע מעמיק והבנה קונספטואלית לגבי מאפייני המשק הסיני, מדיניותה הכלכלית של סין, והנוהגים העסקיים הבסיסיים שהתפתחו בה בעשורים האחרונים.


צבא וחברה בסין
2 נ"ז

ד"ר יורם עברון
מיום כינונה של סין העממית היווה "צבא השחרור העממי" גורם חשוב בפוליטיקה הפנימית של המדינה ובעיצוב מדיניות-החוץ שלה, כאשר חשיבותו נבעה לאורך השנים הן ממבנה המשטר והן מתרומתו ההיסטורית להשתלטות המפלגה הקומוניסטית על המדינה. הרפורמות הכלכליות והמדיניות המפליגות שעוברת סין מסוף שנות ה-70 של המאה ה-20, לא רק שלא גרעו מחשיבותו היחסית של הצבא, אלא בתחומים מסוימים אף הגבירו אותה, שכן מלבד תפקידיו המסורתיים של צבא נוספו לו תפקידים חדשים ונדרש ממנו לפתח יכולות חדשות. מטרת הקורס להקנות ידע על זיקת הגומלין בין הצבא למנגנוני השלטון ומנגנונים אזרחיים אחרים במדינה.יחסי החוץ של סין
פרו"ס
6 נ"ז
ד"ר יורם עברון

יחסי החוץ של סין מהווים חלק בלתי נפרד מהתמורות ותהליכי הפיתוח שעוברת המדינה מאז הקמתה. הם משקפים את שורשיו ההיסטוריים והאידיאולוגיים של המשטר, מגלמים את התלבטויותיו והתמודדותו, ומסבירים את התנהלות המדינה בתחומים שונים. הבנת הגורמים המעצבים את יחסי החוץ של סין חיונית אפוא בניתוח התפתחותה והתנהגותה של סין. לקורס שלוש מטרות: הכרת היסודות המעצבים את יחסי החוץ של סין; הכרת היסטוריית יחסי החוץ של סין העממית מ-1949 עד עידן שי ג'ין-פינג; ולימוד ותרגול של שיטות מחקר וכתיבה אקדמית כהכנה לכתיבת עבודת הסמינר.תולדות הודו המודרנית
4 נ״ז
פרופ׳ ארנית שני
הקורס דן בתהליכים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים שהתחוללו בהודו מאז נפילתה של האימפריה המוגולית, הכיבוש הבריטי ועד למעבר לעצמאות עם חלוקת תת-היבשת. ננסה להסביר כיצד ובעזרת אילו טכניקות הצליחה בריטניה להשתלט על תת-היבשת? מה היו הרעיונות שהנחו את המדיניות האימפריאלית, עד כמה היה השלטון הקולוניאלי אחראי לתת-ההתפתחות של הודו? נדון בכוחות שהניעו את הלאומיות ההודית, בקונפליקט ההינדואי-מוסלמי ובדינמיקה שהובילה לחלוקתה של תת-היבשת להודו ופקיסטאן. הקורס יעניק פרספקטיבה היסטורית להבנת הפוליטיקה והחברה בהודו בת זמננו.מבוא לציביליזציה היפנית
4 נ״ז
פרופ' רותם קובנר
ההצלחה יוצאת הדופן בעת המודרנית של יפן - מדינת איים קטנה בקצה מזרח אסיה אך גם ציביליזציה עצמאית וארוכת ימים - מעוררת השתאות בד בבד עם תהיה לגבי שורשיה. בקורס זה נסקור את ההיסטוריה של הציביליזציה היפנית מאז ראשיתה ועד מחצית המאה ה19- ונתעכב על ההתפתחויות התרבותיות, החברתיות, הדתיות והפוליטיות שהביאו להתגבשותה של אומה זו והמשפיעות על יפן המודרנית ותרבותה עד ימינו. הקורס כולל הרצאות, הדגמות וסרטים, ופותח צוהר לזרמים ותורות שעצבו את יפן כחלק ממזרח אסיה (כתב, בודהיזם, קונפוציאניזם, וכו'), וכן למוסדות תרבות ודת יחודים ליפן (משינטו, קבוקי, ועד סדור פרחים).יפן בעת המודרנית
4 נ״ז
פרופ' רותם קובנר
הקורס סוקר את תולדות יפן המודרנית מאז פתיחתה למערב באמצע המאה ה-19 ועד ימינו. דגש מיוחד ניתן לתהליכי המודרניזציה ולאופן בו קלטה יפן את תרבות המערב ושלבה אותה במסורת ובערכים שלה. בנוסף, הקורס בוחן את הרקע לכיבושים היפנים ולעלית ונפילת האימפריה היפנית באסיה, סוקר את הסיבות להצלחה הכלכלית של יפן אחרי המלחמה ומנתח את התהליכים העוברים על החברה היפנית בעשורים האחרונים.


אנימציה יפנית
4 נ"ז
פרופ' מיכל דליות-בול
תעשיית האנימציה היפנית היא אחד מממרכזי תעשיית האנימציה העולמית החשובים והיצירתיים כיום. אנימציה יפנית נחשבת על ידי רבים בתעשייה כג'אנר בעל מאפיינים ויזואליים ותימטיים משל עצמו והשפעתה בעולם רבה. כתעשייה יצירתית (creative industry) באים בה לידי ביטוי שיקולים כלכליים-עסקיים ושיקולי יצירה. בקורס זה נבחנים שלושה היבטים מחקריים של אנימציה יפנית:
1. תוך התעמקות בתיאוריות של גלובליזציה תרבותית, נלמד על ההיסטוריה של האנימציה היפנית, על מקורות ההשפעה שלה ועל תהליכים של גלובליזציה תרבותית כפי שבאים לידי ביטוי בתעשייה היצירתית הגלובלית של אנימציה.
2. תוך התעמקות בתיאוריות על תעשיות יצירתיות, יינתן דגש על התשתית התעשייתית שאפשרה לאנימציה יפנית להתפתח כפי שהתפתחה עד כה, ומאידך לא פיתחה תשתיות הפצה גלובליות בדומה לתעשייה האמריקאית.
3. תוך התעמקות בתיאוריות של ניתוח טקסטואלי, ננתח יצירות אנימציה נבחרות וננסה להבין אותן על הרקע הסוציו-תרבותי שבתוכו נוצרו.


חברה ותרבות ביפן העכשווית (קורס מתוקשב)
4 נ"ז
פרופ' מיכל דליות-בול
הקורס מציג סוגיות מרכזיות בחיים הציבוריים התרבותיים של יפן בעיקר מאז שנות השבעים. תוך טיפול בנושאים כמו מעמדות, משפחה, חינוך, מגדר, מיעוטים, אידיאולוגיה ודימויים תרבותיים, מסורת ומודרניות, נברר כיצד יש להבין המשכיות ושינויים תרבותי, אחידות וגיוון תרבותי, קונפורמיות וחתרנות תרבותית ביפן המודרנית.
הקורס מתאים במיוחד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את היכרותם עם יפן ומהווה המשך לקורס המבואי על תולדות יפן המודרנית.


סיפורי המלחמה הבאה, בין מדע בידיוני למציאות: יפן וסין בדימיון האירו-אמריקאי לקראת ובפרוש המאה העשרים
4 נ"ז
פרופ' מיכל דליות-בול
במעבר בין המאה התשע עשרה והמאה העשרים תפסה תאוצה באירופה ובארה"ב סוגה חדשה של סיפורי המלחמה העתידית. בסיפורים אלה מדינות המערב לחמו זו כנגד זו במבנים שונים ומשונים תוך שהן כורתות בריתות חדשות, או בוגדות בבני בריתן הנאמנים. באופן מפתיע בחלק מהסיפורים כיכבו גם יפן וסין, בדרך כלל בתור אויב מר ואכזר, ובמקרה של יפן לעיתים כבת ברית של מדינות המערב. חלק מהסיפורים גלשו לסוגה של מדע בידיוני ומפיעים בהם כלי נשק עתידניים כמו מטוסים, צוללות ואפילו נשק ביולוגי.
מטרת הקורס היא לבחון דרך סיפורי מדע בידיוני קצרים בני הזמן ההוא את המציאות הגיאו-פוליטית בתקופה תוך התמקדות ביחסי סין ויפן עם מעצמות המערב, ובשאלה כיצד הסופרים דימיינו את המציאות הזו ואת העתיד שלה.


המיתוס של הסמוראי
2/4 נ"ז
פרופ' מיכל דליות-בול
הקורס יעסוק בדמותו של הסמוראי כאחד הייצוגים החשובים של התרבות היפנית במאה העשרים, ביפן עצמה ומחוץ ליפן. הוא יעסוק בקשר ובפערים בין ההיסטוריה של מעמד הסמוראים לבין האתוס של הסמוראים ודרך הלוחם. דמותו של הסמוראי תבחן במונחים של מיתוס לאומי שמשמעויותיו השתנו לאורך ההיסטוריה בהתאם לשינויים אידיאולוגיים.תרבות יפנית פופולרית בת זמננו
6 נ"ז
פרופ' מיכל דליות-בול
סמינר זה בוחן צורות שונות של תרבות פופולרית של בני נוער ביפן. תרבות פופולרית תיבחן כשדה מורכב של ייצור תרבותי שמשקף הקשרים ודינמיקות תרבותיות רחבות יותר ומציע מרחב להבניה של זהויות אישיות וקולקטיביות. הפרספקטיבה הייחודית על יפן בסמינר זה, בוחנת את יפן מחד כחברת צריכה פוסט-מודרנית בתקופה של שינויים פנימיים דרמטיים ומהירים, ומאידך כמרכז עולה של גלובליזציה תרבותית.

יפנית א'
4 נ"ז
גב' ריקה טקאקי-עיני
קורס בשפה היפנית למתחילים. במהלך השיעורים הראשונים נכיר את המבנה הכללי של השפה ומשפטים בסיסיים עם שמות עצם בלבד. לאחר מכן נלמד מבני משפטים נוספים, שמות תואר ולבסוף גם פעלים. נקרא טקסטים שבהם מופיעים המבנים הדקדוקיים החדשים ואוצר המילים החדש. בשבועיים הראשונים נלמד הירגנה ולאחר מכן גם קנג'י. עד סוף קורס זה הסטודנטים ילמדו כמאה סימנים.
במהלך הקורס נשתמש בקובץ "הירגנה" ואתר כדי ללמוד לקרוא ולכתוב את האותיות של מערכת הכתב הפונטי הזה; בחוברת "יפנית א'" של האוניברסיטה; בחוברת תרגילי הבית וכן בחוברת קנג'י ללימוד בכיתה ותרגול בבית. נלמד גם להקליד ביפנית במחשב .יפנית ב'
4 נ"ז
גב' ריקה טקאקי-עיני
קורס המיועד לתלמידי שנה א' שהשלימו קורס יפנית א'. בקורס זה נמשיך ללמוד את יסודות הדקדוק היפני ומבני משפטים נוספים, ונקרא טקסטים בהם מופיעים המבנים הדקדוקיים החדשים ואוצר המילים החדשות.
במהלך השעורים נתרגל כללי דקדוק, הבנת הנקרא ומענה על שאלות בכתב ובע"פ.
במהלך הקורס נשתמש בחוברת "יפנית ב'" של האוניברסיטה, בחוברת תרגילי הבית וכן בחוברת קנג'י ללימוד בכיתה ותרגול בבית. עד חופשת הפסח הסטודנטים מתבקשים ללמוד לקרוא ולכתוב את אותיות הקטקנה בעזרת חוברת לימוד עצמי שמקבלים בסוף סמסטר א'.


יפנית הלכה למעשה: מיומנויות מתקדמות
2 נ"ז
גב' ריקה טקאקי-עיני
קורס שפה יפנית מתקדם המיועד להקנות מיומנויות שפה יישומיות במגוון שימושים: קריאת עיתונות, הכנת מצגות, שימוש באינטרנט ורשתות חברתיות, כתיבת חיבורים ועוד. הקורס מחדד יכולות וכישורים מתחומי הקריאה, הכתיבה, השמיעה והדיבור שנרכשו בקורסי שפה קודמים, תוך שימוש במגוון אמצעים כגון סימולציות שיחה, כתבות עיתונות ופלטפורמות מקוונות. הלימוד בקורס מותאם לרמתם האישית של הסטודנטים ומאפשר התקדמות בקצב אישי. נדרש השלמת קורס יפנית ג'.יפנית מדוברת א'
2 נ"ז
גב' ריקה טקאקי-עיני
מיועד לתלמידי שנה ב' בסמסטר א' (במקביל לקורס יפנית ג'). לימוד יפנית דרך התרבות והמנהגים היפנים. מטרת קורס זה היא לפתח את יכולת השמיעה והדיבור ביפנית מודרנית מדוברת. נדרשת לפחות שנה של התנסות בלימודי השפה היפנית. אנו לומדים בשירים יפנים פופולריים ,אתר של "אלין" להכין שיחות לפי הדרוש במהלך זמן השיעור. בנוסף, כל תלמיד נדרש להכין סרטון קצר או "ספר אודיו" (לפחות 3 דקות) בסוף הסמסטר. הציון הסופי נותן על פי: השתתפות, הגשת שיעורי בית ושיחה המבוססת על העבודה.יפנית מדוברת
2 נ"ז
גב' ריקה טקאקי-עיני
מיועד לתלמידי שנה א' בסמסטר ב'.
מטרת קורס זה היא לפתח את יכולת השמיעה והדיבור של יפנית מודרנית מדוברת.
אנו משתמשים בשירים יפנים פופולאריים ובסרטונים בכיתה.
בקורס זה נתרגל ונשפר את כישורי הבנת הנשמע ביפנית .נאזין לדוברים יפנים שיציגו נושאים שונים כמו דרמות , מוסיקה, ראיונות עם מפורסמים, סרטי אנימציה וכו'. עד הסוף הסמסטר סטודנטים מכינים סרטון קצר ו2 מצגות (קצרה וארוכה).


פוליטיקה וחברה בהודו
4 נ״ז
פרופ׳ ארנית שני
הקורס דן בנושאים מרכזיים להבנת הפוליטיקה והחברה בהודו בת ימינו. נדון בנסיבות הקשות בהן יצאה הודו לעצמאות ובאתגרי ההקמה של דמוקרטיה תחת תנאים אלו. נבחן את מוסדות השלטון, ומאורעות מפתח בפוליטיקה ההודית מאז העצמאות. נכיר את מבנה החברה ונדון בפוליטיקה של קסטות. נעסוק גם בפיתוח הכלכלה ההודית ובשינויים כלכליים שהתרחשו מאז העצמאות ובהשלכותיהם החברתיות. על בסיס הדיונים הללו, הקורס יספק מסגרת לבחינה ולניתוח היחסים בין החברה למדינה בהודו, ולהבנת האתגרים והקונפליקטים החברתיים והפוליטיים המרכזיים עימם מתמודדת הדמוקרטיה הגדולה בעולם.דת וחברה בדרום אסיה
4 נ״ז
ד"ר אריק מורן
קורס זה יבחן את הקשר שבין דת לחברה בדרום אסיה עם דגש על תיאוריות מרכזיות שנוגעות למושג הקאסטה (caste). נבחן מקרי בוחן היסטוריים ואנתרופולוגיים, נתוודע לשורשים הברהמיניסטים של מושג הקאסטה, לבידול חברתי בתוך ומחוץ להודו, להשפעות המפגש עם המערב על המשגת המונח, ולדרכים השונות בהם קבוצות חברתיות בהודו בוחרות לשתף פעולה ו/או לאתגר את הסדר הקסטאי.מבוא לציוויליזציה ההודית
4 נ״ז
ד"ר אריק מורן

קורס זה יסקור את התפתחותה של הציוויליזציה ההודית על רבדיה השונים, מניצניה בתרבות עמק האינדוס ועד שלהי התקופה המוגולית. נתחקה אחר העמים, התרבויות, הדתות והישויות הפוליטיות שקמו בתת-היבשת, תוך בחינת מאפייני היסוד של התרבות ההודית על ביטוייה החומריים, הספרותיים והדתיים. כך, למשל, נראה כיצד מושג מרכזי כמו הסגפנות, שהתגבש לכדי רכיב מרכזי של הציוויליזציה ההודית בשלהי התקופה הוודית, עבר גלגולים ועיבודים דרכם המשיך למלא תפקיד מרכזי בממלכות המוסלמיות שנוצרו בהודו בעת החדשה. ההיכרות הבסיסית עם עושרה ומורכבותה של הציוויליזציה ההודית תלווה בדיון בשאלות המחקר המרכזיות שנוגעות לחקר הודו בעת החדישה.פולחן וקורבן בדתות הודו
4 נ״ז סמינר/פרוסמינר
ד"ר אריק מורן

קורס זה נדרש למופעים ההודיים של שתי תופעות בסיסיות במדעי הדתות: מעשה הפולחן והקרבת הקורבנות. נבחן סוגיות מרכזיות בספרות התיאורטית על פולחן וקורבן בעת המודרנית לצד התמקדות במקרי בוחן פרטניים מדרום אסיה. נאמת את מידת ההתאמה שבין ההגות המופשטת לפרקטיקה בעבר ובהווה, מטקסי הטהרה הקדומים ביותר עד לפולחנים עכשוויים שמתיימרים לחקות את האלים דרך קורבן אדם מדומה. מקרי הבוחן ילוו בצפייה בקטעי וידאו רלוונטים.

 

מבוא לקוריאה המודרנית
4 נ"ז
ד״ר גיא פודולר
בקורס זה נעמוד על התהליכים, האירועים, והשחקנים המרכזיים שעיצבו את קוריאה המודרנית מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו. נבחן את שלהי השושלת המלוכנית האחרונה, את תקופת הקולוניאליזם היפני, את חלוקת קוריאה לשתי מדינות נפרדות ומלחמת קוריאה, ואת התפתחותן ומאפייניהן של דרום קוריאה וצפון קוריאה במחצית השנייה של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21. במהלך הדיונים נעלה מחלוקות הקיימות בנוגע להצגה, להערכה, ולפרשנות של דמויות וארועים היסטוריים שונים ובכך נדגיש את מורכבותה של כתיבת ההיסטוריה ותפיסתה.קוריאה: תרבות והיסטוריה בראי הקולנוע
2 נ"ז
ד״ר גיא פודולר
בקורס נעמוד על משמעות היותו של הקולנוע הקוריאני זירה מודרנית להצגת תרבות, היסטוריה, ואידיאולוגיה פוליטית. מבחינת דרום קוריאה, הסרטים בהם נדון נבחרו על סמך היותם סרטים בעלי משמעות הן לנוכח הנושאים הרלוונטיים בהם הם מטפלים והן מבחינת התהודה התקשורתית אותה עוררו והפופולאריות הרבה לה הם זכו. מבחינת צפון קוריאה נבחן כיצד נוצרה תעשיית קולנוע שהיא חלק בלתי נפרד מהמשטר והאידיאולוגיה. נשלב בדיונים צפייה במגוון רחב של קטעים מהסרטים הנדונים.קוריאה, יפן, ומה שביניהן: היסטוריה ופוליטיקה של מערכת יחסים
פרו”ס
ד״ר גיא פודולר
מערכת היחסים בין יפן לקוריאה מלווה במטען היסטורי כבד והיא נשענת על רבדים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, ותרבותיים מורכבים. בקורס נאפיין הן את יחסי יפן עם קוריאה בשנים 1945-1876, והן את יחסיה עם שתי המדינות הנפרדות – דרום קוריאה וצפון קוריאה – החל משנת 1948 ועד ימינו. במסגרת זו נכיר את התהליכים והאירועים הרלוונטיים החשובים על רקע ההיסטוריה המודרנית ובת-זמננו של שלוש המדינות, נערוך הכרות עם האינטרסים ועם השחקנים הפוליטיים המעורבים, ונתוודע לאופנים בהם נוצרים דימויים הדדיים המתגלים במרחב הציבורי והתרבותי.

 

בין פלדה ל"גאנגנאם סטייל": סיפורה של התעשייה הקוריאנית
2 נ"ז
ד״ר גיא פודולר
בתחילת שנות השישים כלכלת דרום קוריאה היתה מהחלשות בעולם, אך כיום היא מהחזקות שבהן בעודה נשענת על תעשייה מפותחת ומגוונת. בקורס נבחן את התפתחותה של התעשייה הקוריאנית המודרנית תוך הכרת הרקע של הכלכלה הפוליטית במסגרתה היא צמחה, ותוך הכרת ענפיה המרכזיים. נבחן הן את התעשיות ששורשיהן מוקדמים יותר, דוגמת תעשיות הפלדה, האוניות, הרכב, והבנייה, והן את התעשיות המאוחרות יותר והעכשוויות דוגמת תעשיות ההיי-טק והתרבות הפופולארית, ואף את תעשיית הניתוחים הפלסטיים המשגשגת.


✅ משפט מסחרי
4 נ"ז
עו"ד יצחק בן-חיים
עולם המשפט הינו רחב מאוד וכולל בתוכו תחומים שונים ומגוונים הדורשים התמקצעות רבה. אחד מתחומי המשפט הנרחבים והמקיפים ביותר הוא תחום "המשפט המסחרי", אשר מאגד מגוון רחב של נושאים משפטיים-מסחריים שנוגעים באופן רציף וקבוע בחיי היום יום של כולנו (כגון: חוזים, כספים, חברות, קניין, עבודה ועוד). במקרים רבים משיק המשפט המסחרי גם לתחומי משפט אחרים (כגון: דיני המקרקעין, דיני המשפחה ועוד), דבר שמחדד את החשיבות הרבה בהכרת כללי המשפט המסחרי. אמנם כללי המשפט המסחרי יכולים להיות שונים ממדינה למדינה, אולם עקרונותיו ויסודותיו זהים בכל המערכות המשפטיות, שכן בבסיס כל משפט מסחרי ניצב חוזה, בכל מדינה ומדינה ניצבות בחזית המסחר חברות ועוד. הקורס נועד אפוא להקנות ללומדים מושגי ותפיסות יסוד בתחום המשפט המסחרי, וכן להרחיב את הידע בתחומים אלה.