asia political banner

פוליטיקה ופיתוח באסיה
מסלול דו-חוגי מובנה במדעי המדינה ולימודי אסיה

- יבשת אסיה עומדת כיום במוקד התפתחויות מדיניות, ביטחוניות וכלכליות מרכזיות בפוליטיקה העולמית, אשר הופכות אותה למוקד עניין מרכזי של מדינאים, צבאות, תאגידים כלכליים וחוקרים בכל העולם. עלייתה של סין למעמד מעצמה עולמית והמירוץ הטכנולוגי המתפתח בינה לבין ארה"ב; נסיקתן הכלכלית של סין, הודו ודרום קוריאה; מערכת הבריתות של ארה"ב עם יפן ודרום-קוריאה; והסכסוכים בחצי-האי הקוריאני, בים סין הדרומי ובגבול סין-הודו הם רק חלק מהסיבות לכך. עניין זה הופך רלוונטי יותר ויותר גם במדינת ישראל, שקשרי הגומלין בינה לבין מדינות אסיה מתהדקים משנה לשנה.

- המסלול הדו-חוגי המובנה של ביה"ס למדעי המדינה ולימודי אסיה מקנה לתלמידיו תובנות וכלי ניתוח יסודיים מתחום מדעי המדינה והיכרות מעמיקה עם תהליכים מרכזיים באזור אסיה, אשר שילובם מאפשר הבנה יסודית של אזור מורכב ומרכזי זה.

- כישורים אלה סוללים את דרכם של תלמידי המסלול לאפיקים מקצועיים מגוונים ואטרקטיביים: שירות החוץ, גופי ביטחון וארגונים אחרים במגזר הציבורי, חברות עסקיות, ארגונים בינלאומיים וגופים פוליטיים לא-ממשלתיים, מחקר יישומי, ואפשרויות התפתחות בתחום האקדמי.

- הלימודים במסלול כוללים קורסי מבוא משני החוגים, קורסים ייעודיים ואקסקלוסיביים בחלקם המתמקדים בסוגיות ליבה של המתווה הדו-חוגי במדעי המדינה ובלימודי אסיה, אפשרות למבחר קורסי שפות אסייאתיות, ומבחר מוגדר של קורסי בחירה בהתאם למוקדי התכנית.

>> לתכנית הלימודים, לחץ/י כאן

- המתווה כולל אפשרות להתנסות מעשית במסגרת לימודי התואר, אפשרויות השתלבות בתכניות חילופי סטודנטים ומלגות לימודים במדינות אסיה, וחשיפה למגזר העסקי והציבורי באמצעות מרצים מעולם העסקים והרצאות מומחים.


קהל יעד ותנאי קבלה: התכנית מיועדת לסטודנטים העומדים בסף הסכ"ם של החוג ללימודי אסיה/ביה"ס למדעי המדינה (הגבוה מביניהם).


מתכונת הלימודים: תלמידי התכנית ילמדו במסגרת דו-חוגית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם. תלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יוכלו להירשם בשנת הלימודים השלישית להתנסות מעשית, בכפוף לתנאי התכנית.


משך התכנית: שלוש שנים.


שכר לימוד: כנהוג באוניברסיטה בתואר ראשון.

>> הרשמה לתכנית <<
ניתן להפנות שאלות בדבר התכנית למזכירות החוג ללימודי אסיה, טל' 04-8288501מסלול מדעי המדינה ולימודי אסיה - תואר ראשון - החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה