ד"ר יורם עברון - שיתוף תעשיות אזרחיות בפיתוחים בטחוניים
ד"ר יורם עברון