בחינות סמסטר א' תשפ"ב - הודעות ועדכונים:

 

* ניתן לבחור 2 מועדים בלבד מתוך 3 מועדי בחינות