top heb1

תוכנית M.A בלימודי אסיה - מידע כללי ותנאי הקבלה

_____________________________________________________________
מידע כללי ותנאי הקבלה


הלימודים לתואר השני (מ"א)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: ד"ר נמרוד ברנוביץ'
יועץ מ"א: ד"ר שחר רהב

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני בחוג ללימודי אסיה מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בתחום לימודי אסיה המודרנית והעכשווית. התכנית שואפת להקנות לתלמידים מיומנויות וכלים ברמה מתקדמת לביצוע מחקר עצמאי שעוסק באסיה המודרנית והעכשווית, ובמקביל, להכשיר מומחים לאסיה המודרנית והעכשווית, שיוכלו להשתלב בתחומי עיסוק מעשיים שונים כגון, כלכלה ומסחר, פוליטיקה, ביטחון ומדיניות חוץ, משפטים, אנרגיה, תיירות, ותעשיית התרבות. לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמאית במסגרת כיתות קטנות תוך דגש על השתתפות פעילה של התלמידים בתהליך הלמידה.

כללי
 •  במסגרת תכנית המ"א מציע החוג חמש התמחויות שונות, מתוכן שלוש אזוריות (סין, יפן או הודו) ושתיים תמאטיות (פוליטיקה, בטחון וכלכלה באסיה המודרנית או חברה ותרבות באסיה המודרנית), כמפורט בהמשך. התלמיד יידרש לבחור את תחום ההתמחות שלו עם הצטרפותו לתכנית.
 •  החוג מציע שני מסלולי לימודים: מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה) ומסלול ב' (בלי תזה ועם בחינת גמר), כמפורט בהמשך.
 •  מעבר מתחום התמחות אחד למשנהו וממסלול לימודים אחד למשנהו אפשרי באישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני.

 במידת האפשר ומתוך התחשבות בסטודנטים עובדים, הלימודים לתואר שני יתקיימו פעמיים בשבוע (בימי שני וחמישי) במשך הסמסטר הראשון ללימודים, ופעם אחת בשבוע (בימי חמישי) בשאר הסמסטרים.

תנאי הקבלה

 • מבוגרי תואר ראשון בלימודי אסיה/מזרח-אסיה במסלול החד–חוגי או הדו - חוגי נדרש ציון משוקלל סופי בתואר הראשון של 80 לפחות בחוג ללימודי אסיה/מזרח-אסיה, ו-76 לפחות בחוג השני/מקבצים. מבוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים נדרש ציון משוקלל סופי בתואר הראשון של 80 לפחות.
 • ממועמדים המבקשים להתקבל למסלול א' נדרש בנוסף ציון של 80 לפחות בסמינר ב"א אחד לפחות
 • ההחלטה על קבלת המועמד ללימודים במסלול א' או ב' תתקבל על - ידי הוועדה החוגית לתואר שני לפני תחילת הלימודים. במהלך השנה הראשונה ללימודים ניתן לפנות ליו"ר הוועדה ולבקש העברה ממסלול ב' ל-א' ולהיפך.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת האם בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה לתכנית.
 • תלמיד שסיים את כל חובות השמיעה לתואר הראשון אך עדיין לא סיים את כל החובות לתואר יוכל להגיש את מועמדותו לתכנית כתלמיד על-תנאי אם עמד בתנאים הנזכרים בתקנון הלימודים לתואר השני של האוניברסיטה. ההחלטה האם לקבל את התלמיד לתכנית המ"א כתלמיד על-תנאי תתקבל על–ידי הוועדה החוגית לתואר שני

 

לימודי השלמה לבוגרי חוגים אחרים

 • בוגרי חוגים אחרים יידרשו להשלים עד סוף שנת הלימודים הראשונה בין שניים לארבעה קורסים עיוניים מתכנית הב"א של החוג בהיקף כולל של 16-8 שש"ס (שעות שבועיות סמסטריאליות). ההחלטה כמה ואיזה קורסי השלמה צריך התלמיד ללמוד תתקבל ע"י הוועדה החוגית לתואר שני
 • בוגרי חוגים אחרים שהתקבלו (על-תנאי) למסלול א' יידרשו בנוסף לקורסי ההשלמה העיוניים הנ"ל להשלים עד סוף שנת הלימודים הראשונה גם שתי רמות של קורסי שפה על–פי אזור התמחותם (סינית/יפנית/הינדי א' ו-ב').
 • תלמיד הלומד קורסי השלמה יהיה במעמד של תלמיד על-תנאי בתכנית המ"א עד להשלמת הקורסים הללו.
 • תלמיד החייב בלימוד קורסי השלמה יידרש להשלים את כל קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה במסגרת תכנית המ"א בממוצע של 80 לפחות. תלמיד שלא יעמוד בשני התנאים האלה לא יוכל להמשיך את לימודיו במסגרת התכנית.
 • תלמיד הלומד קורסי השלמה יהיה רשאי ללמוד במקביל גם קורסים מתכנית הלימודים לתואר שני. לימודים אלה, עם זאת, לא ישנו את מעמדו כתלמיד על-תנאי בתכנית המ"א עד שיעמוד בתנאים הנזכרים בסעיף 4.

 • לימודי ההשלמה אינם נכללים בשקלול השעות והציונים של לימודי התואר השני.

 

התמחויות אזוריות ותמאטיות
בנוסף לשלושת ההתמחויות האזוריות (סין, יפן או הודו) מציע החוג שתי התמחויות תמאטיות כמפורט להלן:
1. פוליטיקה, בטחון וכלכלה באסיה המודרנית - התמחות זו עוסקת בתהליכים הפוליטיים המתרחשים במדינות אסיה, ביחסי החוץ של מדינות אלה ובתפקידן במערכת הבינלאומית, בכלכלה האסיאנית ובבעיות אנרגיה, במשברים על רקע אתני, במדיניות הביטחון, בצבא ובטרור.
2. חברה ותרבות באסיה המודרנית – התמחות זו עוסקת בתהליכים החברתיים והתרבותיים המתרחשים במדינות אסיה, בשינויים דמוגראפיים ותהליכי עיור, בשינויים בתחום המשפחה והמגדר, במערכת החינוך, בתחום האמנות, הספרות והתרבות הפופולארית, בתחום ההגות והזירה האקדמית, ובתחום התקשורת.

תכנית אישית
בנוסף לחמש ההתמחויות הנזכרות לעיל, החוג מאפשר לתלמידיו ליצור לעצמם תכנית אישית תוך התייעצות עם יועץ המ"א של החוג ובאישורו.

מבזקים


תקופת הרישום והשינויים במערכת השיעורים לסמסטר ב' תשפ"ב תחול בין התאריכים 13.02.2022– 27.02.2022.
פורטל הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16:00 ועד 08:00 למחרת.

ביום 27.02.2022 (היום האחרון לשינויים) הפורטל יהיה פתוח עד חצות.


מלגת 600+ תשפ"ג

לפרטים


סמינר מחלקתי תשפ"ב

מצורפים בזאת נושאי ותאריכי המפגשים

סמינר מחלקתי - מפגשים


חדש: תואר ראשון בלימודי אסיה ומדעי המדינה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול משולב ללימודי אסיה והחוג לכלכלה

לפרטים נוספים והרשמה


חדש: מסלול אסיה ולימודי סביבה

לפרטים נוספים והרשמה